Justiskomiteen:

Flertall for forsøk med sprøyterom

Publisert 2004-06-05

Et flertall bestående av SV, AP og Fr.P går inn for en forsøksordning med sprøyterom. I sprøyterommene skal det også være helsepersonell. Men forslaget vekker strid.
Landsforbundet mot stoffmisbruk kommer med skarp kritikk av forslaget fra flertallet i justiskomitéen om å opprette sprøyterom med offentlig helsepersonell som skal være tilstede under injiseringen av narkotika. Organisasjonsleder Anne-May Hogsnes kaller dette en fallitterklæring, og mener det ikke gir de narkomane noe verdig liv.

Sprøyteromsmodellen fra justiskomitéen er i en lovmessig gråsone, mener kritikerne. Leder av justiskomitéen, Trond Helleland (h), går imot flertallet. - Jeg vil advare sterkt mot å bringe helsepersonell inn i sprøyterommene, sier han. Det offentlige kan bli medansvarlig ved overdosedødsfall.

- Man kommer opp i håpløse situasjoner hvor helsepersonell bidrar til å sette skuddet, og så er det overdose. De narkomane skal i tillegg selv få bestemme hva som er en brukerdose. En tredje sak er at innenfor sprøyterommet er straffeloven opphevet. Dette er livsfarlig. Hva slags politimyndighet skal det være i tilknytning til disse rommene? Ap., SV og Fr.P. vil at det skal være hyggelig der inne. Med kaffekos og prat. Men det er grunn til å frykte omsetning. Og hvordan skal narko-lovgivningen nå håndheves, spør han.

Norsk Sykepleierforbund går derimot inn for ordningen. Det blir deres medlemmer som skal assistere ved setting av sprøytene. Forbundsleder Bente Slaatten er ikke redd for en slik prøveordning. Dette er gledelig, mener hun.

Du kan lese et oppslag i Aftenposten om dette her.

Flere tidligere stoffbrukere mener etablering av sprøyterom vil bidra til å vedlikeholde stoffbruk. Du kan lese et oppslag om dette her.

Kristiansand kommunestyre har allerede vedtatt at de ikke ønsker å opprette et slikt sprøyterom i Kristiansand. Du kan lese et oppslag om dette her.

Regjeringen har ikke satt av penger på budsjettet til å drive sprøyterom. Men Justiskomiteen vil tvinge regjeringen til å betale halvparten av utgiftene. Du kan lese et oppslag om det her.

VG avviser på lederplass alle innvendinger mot sprøyterom, og viser gjennom det et eksempel på pressens bidrag til at saken nå ser ut til å få en negativ utgang.

Du kan lese FMRs høringsuttalelse om saken her.