Sprøyterom

Forsøkslov vedtatt i Stortinget

Publisert 2004-06-22

Med 37 mot 33 stemmer vedtok Stortinget den 14. juni en toårig forsøksordning med lokaler for injeksjon av narkotika, såkalte sprøyterom. Lokalene skal bemannes med helsepersonell.

Et Dokument 8 fra Olav Gunnar Ballo og Sigbjørn Molvik (SV), om at sprøyterommene skal bemannes med sosial- og helsefaglig personell, ble vedtatt med 53 mot 47 stemmer.

Her på nettstedet til Stortinget finner du dokumentet.

Det skal fortsatt utformes forskrifter, og det er sannsynlig at loven ikke trer i kraft før 1. januar 2005.