1. mai-tale

Fortsatt kamp

Publisert 2020-05-01

Portrett av Knut T. Reinås

FMRs forbundsleder, Knut T. Reinås holdt også i år sin 1. mai-tale. Talen var preget av kommentarer rundt rusreformutvalgets utredning og regjeringens invitasjon til å kommen med innspill til en ny alkoholstrategi.

Kjære alkoholmotstander. Kjære narkotikamotstander. Kjære alle dere som sympatiserer med våre formål, et lavest mulig forbruk av alkohol, at flest mulig kan bli del av den alkoholfrie befolkningsandelen, og at vi opprettholder og håndhever et fortsatt forbud mot narkotika.

1.mai i år blir ingen vanlig feiring av motstanden mot alkoholtradisjonene og narkotikaliberalismen.

Vi savner 1. mai-frokostene. Vi savner demonstrasjonstoget. Vi savner samværet og utvekslingen med kamerater og venner. Vi savner allsangen og humøret i våre samlinger om  felles formål.Men vi står han av.

Og vi sender våre tanker til barn som vokser opp i ruspregede familier. Vi sender våre bekymringer til ungdom som kanskje nettopp nå i mai begynner å eksperimentere med alkohol og/eller narkotika.

Vi sender våre tanker til ektefeller, partnere og pårørende som har tunge stunder på grunn av alkoholbruken i heimen eller ute.

Og vi sender våre tanker  til dem som lider av egen alkohol- og/eller narkotikaavhengighet.

Og vi tenker på etterlatte etter dem som har gått bort som følge av sin avhengighet, eller av ulykker og skader etter påvirket atferd. Og sist, men ikke minst sender vi også våre tanker til dem som hver dag står på og hjelper, i spesialisthelsetjenesten, i forebyggings og omsorgstjenestene i kommunene, i skolen og i frivillige organisasjoner og også innen kriminalomsorgen og politiet.. En stor takk til dere.

I denne samlingen av forebyggere og hjelpere finner også Forbundet Mot Rusgift sin naturlige plass, som en organisasjon som både forebygger og påvirker hjelpe- omsorgs- og behandlingspolitikken.

Vi har nylig avlevert vårt høringssvar til rusreformutvalgets utredning. Utvalget foreslår en avkriminalisering av bruk og innehav av narkotika til eget bruk, hvor inntil 5 gram heroin eller 15 gram cannabis skal kunne ligge i lomma straffefritt. Vi er selvsagt skuffet over dette forslaget, og peker særlig på at dette står i strid til både FNs narkotikakonvensjoner og FNs barnekonvensjon. Mest skuffet er vi over at forslaget ikke innebærer noen reelle forbedringer for dem som har problemer med narkotika. Heldigvis har mange faginstanser inntatt samme standpunkt som oss, som f.eks. Folkehelseinstituttet og Legeforeningen.

Regjeringen har også invitert til høring om en ny nasjonal alkoholstrategi. Målet er å redusere skadelig alkoholforbruk med 10 prosent innen 2025. Helt siden den Høyre-ledete regjeringen tiltrådte for 7 år siden har det hett seg at alkoholpolitikken skal ligge fast. I denne perioden er det likevel blitt gjort flere endringer i mer liberal retning. Tilgjengeligheten er blitt utvidet på flere måter, som økt adgang til å ta med seg vin gjennom taxfree, adgang til å selge alkohol på påske-, pinse- og nyttårsaften pluss på valgdager, Og lokale produsenter har fått tillatelse til å segle sterke alkoholdrikker som eplesider og vin fra egne utsalg. Det er også gjort svekkelser i alkoholreklameforbudet. Og nå har regjeringen nettopp vedtatt å utvide salgstiden på vinmonopolet på lørdager fra kl. 15 til kl. 16.  I invitasjonen til høring om den nye alkoholstrategien sier regjeringen at den ønsker seg innspill som ikke er regulatoriske, dvs. de vil ikke ha innspill som kan redusere tilgjengeligheten på alkohol. Til tross for at all forskning viser at det er nettopp slike tiltak som kan redusere alkoholforbruket. Den internasjonalt kjente rusforskeren, Robin Room sier at de tiltak som ikke virker er mest populære hos politikerne, mens de tiltakene som virker ikke er populære.

Forbundet Mot Rusgift har vært nødt til å stenge ned sine aktiviteter i vår, som alle andre. Men nå har regjeringen lettet litt opp i korona-tilakene, og det blir mulig for oss å arrangere årsmøte før sommeren. Sannsynligvis vil vi også kunne arrangere den barne- og ungdomskonferansen som var planlagt i vår til høsten. Følg med.

Du som er engasjert i eller har bekymringer rundt alkohol- og narkotikautviklingen i Norge, og som kanskje ikke har tenkt over om Forbundet Mot Rusgit kunne være et alternativ for deg til å bli medlem av eller støtte: Gå inn på vår hjemmeside, www.fmr.no, eller følg oss på Facebook og Twitter.

Ha en fin 1. mai.