Julen er barnas høytid. Det er forventninger og spenning knyttet til julefeiringen, og barn gleder seg lang tid i forveien. For mange barn er julen årets desiderte høydepunkt. Da fortjener de også at vi voksne setter deres behov først. Noe av det aller viktigste for barn er trygghet og stabilitet, og ikke minst det å få være sammen med tilstedeværende voksne.

For noen barn blir de voksnes alkoholbruk ekstra tydelig i desember. Det er bred støtte i befolkningen om å være varsom med alkohol når barn er tilstede. Tall fra Helsedirektoratet viser at opptil 150 000 barn rundt om i landet lever med foreldre som drikker for mye alkohol i julen. Det antas også at mange flere barn har foreldre med et risikabelt forbruk. I Norge er ferie og høytider ofte forbundet med alkohol, og i desember dobles vanligvis omsetningen på Vinmonopolet. For mange barn og unge betyr det at julens fred og ro byttes ut med utrygghet og fyll. IOGT gjennomførte en opinionsundersøkelse i 2017 hvor det viste seg at hele 6 av 10 mener det drikkes for mye alkohol i julen, spesielt når en er sammen med barn. Det samme inntrykket av folkemeningen får vi også når vi har Hvit jul-stands rundt om i landet. Så hvorfor gir ikke dette seg utslag i mindre innkjøp forut for disse feriedagene?

Vi tror de fleste har fått med seg at alkoholbruk blant annet medfører økt kreftfare i indre organer og svekkelse av immunforsvaret, for å nevne litt av det som går på personlig helse, men likevel ser ikke forbruket ut til å avta. Snarere tvert imot. I løpet av de siste 20 årene har alkoholforbruket blant nordmenn økt med nesten 50%. Når vi så vet at Helsedirektoratet anbefaler nullvisjon med hensyn til alkoholbruk i de nye og oppdaterte kostholdsrådene på grunn av de alvorlige helsemessige konsekvensene dette fører med seg, så er det på høy tid at det nå skjer en reduksjon av forbruket, ikke minst for å unngå å belaste et allerede presset helsevesen.

Les hele debatt innlegget Saltenposten