Test 2

Grunner til alkoholbruk - Avhengighetsrisiko

Har du opplevd følgende positive konsekvenser i samband med alkoholbruk siste 12 mnd.?

Sett mer optimistisk på tilværelsen
Nei
En gang eller to
Flere ganger

Kunnet uttrykke følelsene dine bedre enn vanlig
Nei
Ja, en gang eller to
Ja, flere ganger

Fått bedre kontakt med noen av det motsatte kjønn
Nei
Ja, en gang eller to
Ja, flere ganger

Blitt mer morsom og slagferdig i samtaler
Nei
Ja, en gang eller to
Ja, flere ganger

Vært mindre engstelig
Nei
Ja, en gang eller to
Ja, flere ganger

Lært et annet menneske bedre å kjenne
Nei
Ja, en gang eller to
Ja, flere ganger

Tilbake til hovedsiden for alkoholtester