Bent Høie og Bjørn Guldvog:

Hasjtørke i coronaens tid

Publisert 2020-04-27

Nedstengningen av samfunnet har ført til mindre tilgang til stoffer som hasj, amfetamin og heroin. For mange kan dette være en anledning til å slutte på egen hånd. Men mange avhengige trenger hjelp til dette. Da må behandlingsapparatet stå klart til å ta i mot. Istedet stenges lavterskeltiltakene, rusmiljøene samles, og mange her er i en risikogruppe ved eventuell coronasmitte. Helseminister og helsedirektør bes om å gjøre behandlingstiltakene ekstra tilgjengelige for rusavhengige nå.

                                                                                                                                                                                                             

fmr-logo2014.png

Til 
Helsminister Bent Høie
Helsedirektør Bjørn Guldvog
                                                                                                                       Oslo 24.04.2020
Hasjtørke i coronaens tid.

Forbundet Mot Rusgift skrev den 23, mars et brev til helseminister Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog, der vi ba om at den planlagte utskrivningen av ruspasienter fra sykehusavdelinger på grunn av coronakrisen ble skrinlagt, eller at de ikke ferdigbehandlede pasientene eventuelt ble overført til behandlingsinstitusjoner som er drevet av ideelle organissjoner og stiftelser. Vi har ikke mottatt noe svar på dette.

Lavere tilgjengelighet

Nå har unntakssituasjonen under coronakrisen imidlertid også forårsaket en lavere tilgjengelighet av så vel cannabis som amfetamin, heroin og andre opioider. Fra et helsemessig synspunkt kan dette oppfattes som en positiv virkning av nedstengningen av samfunnet. Men det oppfattes kanskje ikke slik for dem som er avhengige av hasj eller heroin. Vi vet imidlertid at mange stoffbrukere er istand til å slutte med stoff på egen hånd. Situasjonen i dag er en fin anledning til endelig å slutte med noe som mange brukere har ønsket, men ikke klart å ta en endelig bestemmelse om.

Tiden inne for behandling

Men noen brukere, både av hasj, amfetamin og opioider føler at de ikke greier å slutte på egen hånd. Da er tiden inne til å gå til fastlegen eller ruskonsulenten i kommunen og be om en henvisning til rusbehandling. Og denne behandlingen må gjøres tilgjengelig raskt, mens behandlingsmotivasjonen er der. Nå, når coronasitasjonen har vist at beredskapen ved sykehusene er tilstrekkelig, bør avgiftnings- og behandlingstiltakene i spesialistheletjenesten gjenåpnes for innleggelse av behandlingsmotiverte rusavhengige.

En risikogruppe

Rusavhengige er i seg selv en risikogruppe med svekket immunforsvar og ofte med andre somatiske og psykiske problemer og skader, og vil være utsatt dersom coronasmitte skulle komme inn i miljøet. Noen av dem er kanskje allerede smittet og syke, og vil utgjøre en fare for resten av miljøet. Disse pasientene bør få benytte de coronaavdelingene som er opprettet i sykehusene. For andre rusavhengige som trenger behandling, må selvsagt smittevernhensyn tas, men det er viktig at samfunnet nå strekker ut en hånd for å hjelpe disse rusavhengige som nå kanskje er mer motiverte for behandling enn tidligere. En vinn-vinn situasjon både for dem og for resten av samfunnet.

Underskrift_300x192.png