Hver fjerde som har hatt cannabis-utløst psykose, får schizofreni

Publisert 2023-06-05

Risikoen for å få schizofreni er betydelig blant
dem som har fått rusutløst psykose en eller flere
ganger, viser norsk studie på norske pasienter. 
De som har fått psykoser av cannabis-rus, har økt risiko for å få schizofreni. Risikoen er mye større enn om du har noen i nær familie med diagnosen. Særlig unge menn er utsatt.

Rus-utløst psykose antas å være forårsaket av at personen har brukt rusmidler. Den går raskt over så lenge den syke ikke tar mer rusmidler. Men en betydelig andel av disse personene får senere mer langvarige psykoselidelser, ifølge noen utenlandske studier.
– Vi ville undersøke om vi fant det samme i norske data. Det gjorde vi, forteller Eline Borger Rognli, forsker hos RusForsk ved Oslo universitetssykehus til forskning.no. Forskerne sjekket om rus-utløst psykose ga økt forekomst av enten schizofreni eller bipolar lidelse. Psykoser av ulike rusmidler som cannabis, kokain, amfetamin og alkohol var med i studien.

Størst risiko for schizofreni fant forskerne hos dem som hadde hatt cannabis-utløst psykose. Av dem som hadde hatt psykoser knyttet til rus, fikk 27 prosent diagnosen schizofreni i løpet av seks år. Jo flere ganger de hadde opplevd rus-utløste psykoser, jo mer økte risikoen for å få diagnosen blant begge kjønn. Alkohol-utløste psykoser ga minst risiko.

Hasjrøyker med røyk i ansiktet.jpg

Hver fjerde som har hatt cannabis-utløst psykose, får schizofreni | ABC Nyheter