Heroindebatt:

Hvis heroin er svaret - hvilket problem skal det løse?

Publisert 2008-12-09

- I lys av den siste tids debatt finner vi at det er viktig å komme med et innspill i debatten rundt herointildeling, skriver Vidar Hårvik, daglig leder av MARBORG (Medikament-Assistert Rehabiliterings Bruker-Organisasjon).

"Før det første har ikke helseministeren sagt at dette er et tiltak vi skal gjennomføre. Det som er blitt sagt er at vi må kunne diskutere også dette tiltaket. Dette er noe som visstnok har gått enkelte hus forbi i debattens hete.

Vi tenker at det som er interessant her er: Hva har gjort at vi har havnet i en ruspolitisk situasjon som tvinger fram en diskusjon rundt denne type tiltak? Vi tror at én av årsakene er at vi har et rehabiliterings- og oppfølgingstilbud til rusavhengige som ikke fungerer tilfredsstillende, og som er grovt underdimensjonert. Og at vi (igjen) ser et eksempel på politisk kortsynthet, og troen på «a quick fix». Troen på at alt kan ordnes med en løsning, også det som er et meget sammensatt problem for den enkelte, og som kun kan løses via en bred satsing på en rekke områder. "

"Det finnes nemlig ingen «quick fix» for rusavhengighet. Ved en ytterligere medikalisering av rusfeltet oppnår vi bare å pynte på vår egen samvittighet og fjerne de som er mest synlige fra gatebildet, i beste fall. I verste fall kan denne type tiltak være med på sementere avhengighet og sosial stigmatisering, og øke rekruttering inn i miljøet. "

Du kan lese hele artikkelen i avisa Nordlys.
Du kan lese en gjennomgang av heroinsaken hos FMR