Folkehelseinstituttet:

Hvordan unngå hjernehinnebetennelse i russetida?

Publisert 2006-05-08

Nesten hvert år får noen russ smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokkinfeksjon).Her får du noen gode råd for hvordan dette kan unngås.
En kombinasjon av tett samvær med andre, festing og lite søvn gjør at meningokokkbakterien lettere kan spre seg og gi sykdom.
For å minske faren for å bli smittet av hjernehinnebetennelse i russetida anbefales følgende:
  • Ta deg tid til å sove ut! Kroppen trenger å få hvile, det styrker motstandskraften.
  • Unngå å drikke av samme flaske/boks/glass som andre.
  • Kyss bare kjæresten din.
  • Unngå å røyke av samme sigarett som andre. 
  • Unngå å rope og skrike så mye at du blir hes og halsen sår. Dette kan gjøre slimhinnene mer mottaklig for infeksjoner.

Tilkall/oppsøk lege snarest dersom du eller en av dine russekamerater har symptomer på sykdom. Hvis det er meningokokkinfeksjon er det viktig å komme raskt til riktig behandling.

Les mer hos Folkehelseinstituttet.

Les mer i brosjyren:  Meningokokksykdom Smittsom hjernehinnebetennelse