FMR har sendt følgende uttalelse til Norges Idrettsforbund:

Idrett og alkohol

Publisert 2017-06-14

Idrett

Forbundet Mot Rusgift (FMR) har sendt følgende uttalelse til Norges Idrettsforbund.

FMR vil gi honnør til Norges idrettsforbund for at de holder fast på parolen "Idrett uten alkohol".
Vi mener det er viktig at alle idrettsarrangementer er fri for alkoholservering.
Idrett er for alle og barn skal kunne være med, som tilskuere eller aktive, uten å måtte oppleve at det brukes alkohol der.
Vi ser imidlertid med bekymring på at dette prinsippet om alkoholfrie arrangementer blir truet av næringsinteresser
som ønsker å profittere på salg av alkohol ved idrettsstevner.
Spesielt kommer dette til uttrykk ved såkalte «VIP-tribuner» der en gruppe utvalgte mennesker får servert alkohol.
Dette er uheldig forskjellsbehandling, og vil lett kunne føre til flere krav om alkoholservering, i mindre kontrollerte former.
Vi uttrykker med dette vårt ønske om at Norges Idrettsforbund i fortsettelsen vil gjøre alt som er mulig for å holde den organiserte idretten fri for alkohol.