Uttalelse fra årsmøtet i FMR 2019

Idrett uten alkohol

Publisert 2019-03-18

Idrett

Forbundet Mot Rusgift diskuterte alkoholens plass innen idretten på sitt årsmøte i helgen. I utgangspunktet skal norsk idrett være alkoholfri, fastslo årsmøtet, men det er ofte ikke tilfelle. Med Holmenkolllhelgen frisjkt i minne, ber FMR om at Norges Idrettsforbund tar initiativ for å snu utviklingen.

Til Norges Idrettsforbund
v/Idrettspresident Tom Tvedt
nif-post@idrettsforbundet.no

Generalsekretær Karen Kvalevåg
karen.kvalevag@idrettsforbundet.no

                                                                                                                                                                                       Oslo 18.03,2019

Idrett uten alkohol

Forbundet Mot Rusgift, samlet til årsmøte 16.03 2019, vil oppfordre Norges Idrettsforbund til å legge mer vekt på parolen "Idrett uten alkohol". Det er høy grad av enighet om at barne- og ungdomsidretten skal være alkoholfri, men i voksenidretten er praksis ulik.

FMR henviser til at flere store idrettsstevner har vært skjemmet av fyll og bråk, eksempelvis Holmenkollhelgen. Flere arenaer har nå alkoiholskjenking bade på VIP-tribuner og for publicum, hvor også barn og unge har adgang. Dette bidrar til en normalisering av alkohol innen idretten.

FMR ber derfor styret i Norges Idrettsforbund om å lage en kampanje og iverksette tiltak for å gjøre organisert idrett helt fri for alkohol.


Med hilsen
Forbundet Mot Rusgift


Knut T. Reinås
forbundsleder