Det Nytter

De mange som har brutt sin rusgiftavhengighet og i dag lever et ordnet liv, har både samlet og enkeltvis mye erfaring og kunnskap om veien inn i rusgiftbruken, livet som rusgiftbruker og veien ut av rusgiftbruken.

Det nytter

Margrethes vei ut av avhengigheten

2007-01-27
Det er nå over fire år siden Margrethe stod fram med sin egen historie som rusgiftavhengig i boka ”Vi greide det – 21 historier som viser at det nytter”. Boka er blitt godt mottatt, og kommer nå i nytt, oppdatert opplag. Du kan lese mer om boka og Det Nytter-nettverket på Det Nytters eget nettsted, www.detnytter.no

Det Nytter

Vi greide det- en suksess


2003-12-12

12. november var det lansering av boka "Vi greide det… 21 historier om at det nytter" utgitt av Forbundet Mot Rusgift og Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, i samarbeid med Det Nytter nettverket. Til nå er det solgt 1000 eksemplarer.


Dialogkonferanse i regi av Det Nytter-nettverket

Viktige historier - livsviktige!

2003-11-24
Dag EndalTo vanlige oktoberdager i 2002. Et helt vanlig konferansehotell i Oslo. Et helt vanlig møterom med alt det vanlige; bord, konferansemapper, overhead, morgenkaffe og et bord med brosjyrer. En helt vanlig gjeng på 22 deltakere. I det ytre. Store og små. Unge og eldre. Grått hår og farget hår, stritt hår og lite hår og helt vanlig hår. Alt er konferanse-vanlig. Helt til første innleder får ordet: "Det var et lite helvete".

12. november 2003

Invitasjon til boklansering for "Vi greide det"


2003-11-10
Det nytter å ta opp kampen mot egne rusgiftproblemer. Det nytter å skape seg et verdig liv. Og det nytter å hjelpe dem som vil ut av rusgiftavhengighet. Dette er hovedbudskapet i en ny bok som kommer disse dager: "Vi greide det… - 21 historier som viser at Det Nytter".

Ny bok om Det Nytter!

2003-11-07
Vi greide det banner - liteDet nytter å ta opp kampen mot egne rusgiftproblemer. Det nytter å skape seg et verdig liv. Og det nytter å hjelpe dem som vil ut av rusgiftavhengighet. Dette er hovedbudskapet i boka "Vi greide det - 21 historier som viser at Det Nytter".

Det nytter 2002


2002-10-28
Under Aksjonsuka mot narkotika 2002 ble dialogkonferansen "Det nytter" arrangert, samt aksjons- og markeringsdag med fakkeltog i Oslo helgen 16. - 18. oktober 2002.

Det Nytter 2001:

Vellykket Det Nytter-festival

2001-10-02
Det Nytter-festivalen på Lillehammer helga 29.-30. september 2001 vil for alltid bli stående som et høydepunkt i norsk narkotikahistorie. Mens man gjennom media, politikere og andre har fått hamret inn pessimisme og nederlagsstemning den siste tida, valgte mer enn 500 tidligere stoffavhengige å stå fram og markere at det nytter å gi behandling og hjelp med sikte på et stoff-fritt og normalt liv.

Innlegg på Det Nytter-festivalen 29.09.2001


2001-10-01
Kjære venner, kjære uavhengige. Kjære arrangører som har stått i spissen for denne kjempemønstringa. Som leder for Forbundet Mot Rusgift og som representant for alle de frivillige motstandsorganisasjonene mot rusgifter i Norge, er det en glede å hilse Det Nytter-festivalen her på Lillehammer.

Kongelig honnør til tidligere rusmisbrukere

2001-09-30
Lillehammer (NTB-Wibecke Lie): 500 tidligere rusmisbrukere er i helgen samlet i Håkons hall i Lillehammer. Lørdag fikk de støtte og full honnør av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit.