Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Litteraturhuset i Oslo den 16. mars 2022 kl. 18.00-20.00 +webinar

Kriminalomsorgen og de rusavhengige

Publisert 2022-03-10

Hva skjer med de rusavhengige innenfor kriminalomsorgen? Hva skjer med de rusavhengige som sitter i varetekt?
Hva gjør rusmestringsenhetene i fengslene? Hva er muligheten for å få sone i behandlingsinstitusjon? Hva skjer dersom du blir opptatt i Narkotikaprogram med domstolskontroll? Er det noen mulighet til å få avsone bøtestraff som samfunnsstraff?

 

Hva er utfordringene innenfor kriminalomsorgen? Er det ressurser nok? Er det fagfolk nok? Hvilken virkning har soningen på de innsatte mens de soner? hvilken rolle spiller psykiske lidelser? Hvilken betydning har en ruslidelse? Hva er målet for soningen? Og Hva er resultatene? Hva skjer med de innsatte når de løslates? HvIlke problemer opplever de når de løslates? Hva er de største manglene med dagens oppfølgingsarbeid? Kan frivillige organisasjoner bidra?

Kriminalomsorgen og de rusavhengige

Dette er noen av problemstillingene som ble belyst da seniorrådgiver i Kriminalomsorgsdirektoratet, Anne Dahl, 1. nestleder i Stortingets justiskomite, Maria Aasen-Svendsrud, og  frivillig i Wayback, med fengselserfaring, Johan Lothe stilte opp til en orientering og utveksling av synspunkter om dagens kriminalomsorg, med spesielt søkelys på de rusavhengiges situasjon.

Anne Dahl, Kriminalomsorgsdirektoratet.jpg

Seniorrådgiver i Kriminalomsorgsdirektoratet, Anne Dahl. Hun orienterte om kriminalomsorgens rusmestringstilbud og tiltak på rusfeltet i straffegjennomføring i fengsel og samfunn, også de tiltak kriminalomsorgen har i samarbeid med helsetjenesten.

Maria Aasen-Svensrud.png

Nestleder i Stortingets justiskomite, Maria Aasen-Svensrud. Hun orienterte om hvilke mål regjeringen ser for seg for å øke rehabiliteringsinnsatsen, og bidra til å redusere de straffedømtes problemer med rus og psykisk helse.

Johan Lothe, Wayback.jpg

Eksavhengig med fengselserfaring, Wayback Oslo, Johan Lothe. Han orienterte om hva han ser som de største utfordringen innenfor kriminalomsorgen, og hva som kan gjøres for å gjøre kriminalomsorgen bedre.

Etter innledningene ble det en ledet samtale, hvor det var utveksling synspunkter, og hvor det også var anledning til å stille spørsmål fra salen eller fra deltakere på nett,