FNs narkotikakontrollorgan:

Kritiserer Norge for sprøyterom

Publisert 2006-03-02

FN:s narkotikakontrollorgan INCB (International Narcotics Control Board), har nå offentliggjort sin årsrapport for 2005. Skarp kritikk av Norge for sprøyterom.
Rapporten beskriver hvordan det internasjonale narkotikakontrollsystemet opererer, og analyserer bl.a. narkotikasituasjonen på verdensbasis, hvor utviklingen i Europa har fått bred plass.

I paragraf 590 i rapporten konstaterer INCB: " INCB:s  styre gjentar sitt standpunkt om at sprøyterom eller andre fasiliteter der personer kan misbruke narkotika som er ulovlig anskaffet, gjør illegal bruk av internasjoalt kontrollerte rusgifter enklere, og bryter med bestemmelsenene i de internasjonale kontrollavtalene. Sprøyterom står i strid med hovedprinsippet i avtalene, nemlig at brukav narkotika skal begrenses til medisinske og vitenskapelige formål. Styret beklager derfor sterkt åpningen av et sprøyterom i Norge i januar 2005, og oppfordrer regjeringen til å ta øyeblikkelige og nødvendige skritt for å sikre full overensstemmelse  med de internasjonale narkotikakontrollavtalene."

Du finner rapporten her.