Planene tillater brukerne å dyrke inntil tre planter hjemme, eller de kan få cannabis fra såkalte cannabis-klubber, som er ikke-kommersielle dyrkingskollektiver. Regjeringens forslag beskriver reglene som skal gjelder for hjemmedyrking og cannabisklubber.

Planene har høstet kritikk både fra tilhengere og motstandere. Motstanderne mener at legaliseringen vil føre til økt bruk og at dette er feil vei å gå. Tilhengerne mener derimot at regjeringens forslag er altfor restriktivt. Den tyske hampforeningen publiserte nylig en 13-siders uttalelse om lovutkastet som lister opp flere punkter som «absolutt må endres.» Uttalelsen er full av ord som «meningsløst», «absurd» og «no-go».

Ifølge det tyske nyhets magasinet Der Spiegel har entusiasmen for prosjektet avtatt også internt i regjeringen.

AVTAKENDE ENTUSIASME

Ifølge det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel har entusiasmen for prosjektet avtatt også internt i regjeringen. «I dag er det ingen regjeringsmedlemmer som snakker lidenskapelig om prosjektet. Legalisering har blitt en tapssak, og cannabis truer med å bli det siste politikktemaet som kan skape friksjon i trepartikoalisjonen. Det er ingen hemmelighet at helseminister Lauterbach selv ikke er noen beundrer av legalisering av cannabis. Den tyske SPD-kansleren Olaf Scholz er heller ikke spesielt begeistret for ideen,» skriver magasinet i en lang artikkel.

Opinionen er heller ikke begeistret for legaliseringsplanene, ifølge der Spiegels egne meningsmålinger. 45 prosent er mot, 40 prosent er for, mens 15 prosent fortsatt er usikre. Den tyske legeforeningen og politiforeninger har advart mot legaliseringsplanene.

TOMME LØFTER

Målene med legaliseringen er ambisiøse. Ett av de viktigste formålene er å bekjempe det svarte markedet. Ekspertene som Spiegel intervjuet, var skeptiske til om dette målet kunne nås med den modellen som er presentert. 

En statsadvokat som ble intervjuet uttalte: «Planene ser for meg ut til å være en syntese av dårlige ideer – et dovent kompromiss som nesten ikke gagner noen.» 

Flere av de intervjuede ekspertene var også kritiske til helseeffektene. Cannabislegalisering skulle redusere avhengighet og bruk blant ungdom. Sabine Hinze, som leder en selvhjelpsgruppe for foreldre, beskriver forslaget som «en katastrofe» fordi forslaget ikke fokuserer nok på å beskytte ungdom. Magasinet intervjuet også en behandler ved et senter for avhengighetsterapi. Han tror ikke behandlingssenteret blir noe tommere av legalisering. 
Tvert imot.

I dag er det ingen regjeringsmedlemmer som snakker lidenskapelig om prosjektet. Legalisering har blitt en tapssak, og cannabis truer med å bli det siste politikktemaet som kan skape friksjon i trepartikoalisjonen.

«Tysk narkotikapolitikk er ikke perfekt, men den vil aldri bli det, og det vil ikke hjelpe å liberalisere cannabislovene. Kanskje det ville være best å la ting være som de er?» Blant pasientene ved senteret var det også stor skepsis til legaliseringsplanene. 

Den nye ordningen vil heller ikke føre til besparelser for staten eller nye inntekter til statskassen. Mange mener at lisens- og skatteinntektene ikke engang vil dekke kostnadene ved administrasjon av ordningen. Det er heller ikke klart hvem som vil få ansvaret for å håndheve det kompliserte lovverket som regulerer hjemmedyrking og cannabisklubber.

PÅ KOLLISJONSKURS MED MILJØMÅL

En av pådriverne for cannabislegalisering er miljøpartiet De Grønne, som naturlig nok også er opptatt av klimautslipp og bærekraft. 

Regjeringen kunngjorde nylig at cannabisdyrkingen må overholde bærekraftsmålene som regjeringen har satt. Selv dette kan bli utfordrende. 

Et internt notat fra det statlige kriminalkontoret i Düsseldorf har beregnet energibehovet ved dyrking av cannabis. Ifølge analysen krever produksjonen av to kilo cannabis like store CO2-utslipp som gjennomsnittstyskeren har på ett år. Dette er et paradoks for De Grønne.

INTENSJONER IKKE NOK

Der Spiegel konkluderer: «Bare fordi en lov er velment, betyr ikke det at det er en god lov. Faktisk kan cannabisloven til slutt møte samme skjebne som prostitusjonsloven: Langt fra å ha løst problemene, har de faktisk vokst seg enda større.»

Evalueringen av legaliseringen av prostitusjon fant at legaliseringen ikke gjorde livet bedre for de prostituerte. De eneste som tjent på lovendringen, var hallikene.

«Mange eksperter støtter ikke loven i den nåværende språkdrakt. Den typen halvveislegalisering som regjeringen planlegger, vil sannsynligvis ikke gjøre noen lykkelig.»


Smoking Weed By the Book: Germany’s Awkward Path To Legalizing Cannabis – DER SPIEGEL