Til

Statsminister Erna Solberg
Finansminister Siv Jensen
Helseminister Bent Høie

Kopi:

Stortingets Helse- og omsorgskomite
Stortingets Finanskomite

 

La Vinmonopolet overta taxfree-salget på flyplassene.

Forbundet Mot Rusgift, samlet til årsmøte den 17. mars har vurdert den eksisterende situasjonen når det gjelder omsetningen av taxfree alkohol og vil uttale:
Taxfreesalget utgjør i dag om lag 12 prosent av den totale alkoholomsetningen. Dette er et betydelig tillegg til det avgiftsbelagte salget.
Dagens taxfree-salg er med på å undergrave Vinmonopolets legitimitet og egnethet som begrensende alkoholpolitisk redskap.

Inntektene fra taxfree-ordningen brukes av Avinor til å subsidiere ulønnsomme flyplasser og flyruter. På denne måten holdes en viktig del av norsk infrastruktur utenfor det norske statsbudsjettet, og blir således ikke underlagt de samme prioriteringshensyn som resten av kommunikasjonsnettet, som veier og jernbaner.

Taxfree-ordningen bidrar til at fly- og fergereiser blir vesentlig billigere for passasjerene. Nordmenn er blant de folkeslag i verden som reiser mest. Dette bidrar mye til klimautslipp.

EU har avskaffet taxfreesalg EU-landene imellom.

Forbundet Mot Rusgift vil prinsipalt anbefale at Norge gjør tilsvarende, både for reiser til EU og til andre land, og avskaffer taxfree-ordningen, av hensyn til folkehelse, Vinmonopolets legitimitet og for å oppnå reduserte klimautslipp.

FMR ser likevel at det av juridiske og andre grunner kan være aktuelt for en periode å la Vinmonopolet overta taxfree-salget av alkohol. Det vil styrke Vinmonopolets legitimitet, men vil ikke redusere alkoholomsetningen gjennom taxfree-salget, og vil heller ikke redusere klimautslippene, dersom overskuddet av taxfreesalget skal gå til å finansiere ulønnsomme flyplasser.

Vi vil, dersom Vinmonopolet overtar, gå inn for at overskuddet av taxfreesalget blir overført til staten, og at drift av flyplasser og tilskudd til underskudds flyruter blir poster på statsbudsjettet, på linje med drift av jernbane og veiutbygging.

Med vennlig hilsen
Forbundet Mot Rusgift

Knut T. Reinås
forbundsleder