Nye medkamenter i LAR

Langtidsvirkende medikamenter best

Publisert 2019-11-21

Thomas Clausen og Lars Tanum

Mange nye perspektiver fra Thomas Clausen og Lars Tanum, da Forbundet Mot Rusgift arrangerte folkemøte om nye medikamenter i LAR.

Langtidsvirkende buprenorfin og naltrekson sees på som lovende overdoseforebyggende behandlingsformer, og bidrar dessuten til gode behandlingsresultater for sterkt opioidavhengige, sa professor Lars Tanum ved A-hus og OsloMet. Problemer er at naltrekson ennå ikke er godkjent i Norge, bortsett fra til forskningsformål. Dette kan være et økonomisk spørsmål. Professor Thomas Clausen ved SERAF/UiO gikk igjennom opplegget for det nye prosjektet med heroinbehandling i Oslo og Bergen. Man tenker seg ca. 300 pasienter, integrert i 2-3 LAR-klinikker med en forsøkstid på 5 år. . Oppstart for de første pasientene kanskje på slutten av 2020. Ifølge Clausen vil dette koste ca. 500 millioner kroner, men regjeringen tror det vil koste 280 millioner. Igangsetting av forsøket vil sannsynligvis bli initiert igjennom tildelingsbrevene til de to helseforetakene som skal gjennomføre prosjektet, Helse Vest/Helse Bergen og Helse SørØst/Universitetssykehuset i Oslo. Evalueringen av prosjektet vil sannsynligvis bli lagt ut på anbud i løpet av neste år..Clausen skisserte et prosjekt med flere medikamenter, og henviste bl.a. til ønske om tilgang på 24 timers morfin-injeksjoner, noe som er den dominerende behandlingsformen i Østerrike. Men dette kan det være vanskelig å få godkjent i Norge, bl.a. fordi det vil være et forholdsvis lite marked. Et spørrelystent publikum hadde mange innspill, som Clausen og Tanum svarte greit på.