Det jeg skal gjøre nå er å prate om hva som hender i Europa. For det vi har sett under drøyt 10 år i USA og Canada, det pågår akkurat nå i Europa. Det påvirker Norge, det påvirker Sverige, det påvirker hele Europa.

Så det finnes en infrastruktur av industri i Europa, og som delvis er finansiert og investert fra USA og Canada.

Og den industrien streber etter full legalisering slik at man kan utvide produktutvalget og øke salget.

SEKS LAND I EUROPA

Om vi tenker oss Europa, så det som har hendt der er at vi nå har seks land som har påbegynt en prosess mot legalisering. Malta har legalisert innehav for eget bruk og dyrking for eget bruk og såkalte «cannabisklubber». Luxemburg har nylig legalisert innehav for eget bruk og dyrking for eget bruk av et visst antall planter.

Og så har vi Sveits og Nederland som har påbegynt et forsøk med salg i begrenset skala. I Sveits er det et antall byer til et begrenset antall personer som er kjent fra før som cannabisbrukere, og hvor man selger på apotek.

I Nederland så har man jo allerede i prinsippet legalisert for lang tid siden i butikker, og de skal man nå gjøre legale et antall av. Og man har startet innenlandsk produksjon og dyrking, altså så at man legaliserer hele kjeden. Og så er det da Tyskland som har besluttet å innføre en legalisering i tre steg og jeg skal komme tilbake til det. Og så har vi Tsjekkia som har varslet at man skal gjøre vedtak om legalisering. Så det er situasjonen i Europa akkurat nå.

Man kunne jo ha tenkt seg at man begynte med å få oversikt over kunnskapssituasjonen, og etterpå gjorde et vedtak.

EUROPA INTERESSANT FOR CANNABISINDUSTRIEN

Og hvorfor er Europa interessant for cannabisindustrien? Den amerikanske og canadiske cannabisindustrien har jo investert stort i Europa. Og vi har allerede en cannabisindustri i Europa innen medisinsk cannabisområdet, altså fra snart ti år siden, åtte år eller noe sånt, så har det vokset frem ganske raskt en slik industri. Og vi har også en industri innom CBD-området. Så det finnes en infrastruktur av industri i Europa, og som delvis er finansiert og investert fra USA og Canada. Og den industrien streber etter full legalisering slik at man kan utvide produktutvalget og øke salget.

Jeg skrev rapporten «Cannabisindustriens strategier och metoder» for snart to år siden, og det handler først og fremst om erfaringer fra Canada og USA, og i noen grad også Uruguay. Og dersom du er interessert, så finnes det jo interessante rapporter å lese.

FN-organet UNODC kom med en rapport siste år, som beskriver denne utviklingen, og er interessant lesning. Likedan det andre FN-organet INCB, altså International Narcotics Control Board, som har utgitt en oppfølgingsrapport, og de konstaterer at legaliseringen har hatt en del negative effekter, og at den ikke har oppnådd de hensiktene og målene som man har sagt at den skal gjøre.

Derimot har det skapt problemer i steden. Altså, argumentene for legalisering som er ført fram, og som også finnes i lovgivningen, og det gjelder også Tyskland, det er at man skal beskytte unge, og man skal beskytte folkehelsen.

Å BESKYTTE DE UNGE?

Det her med å beskytte unge har jo vist seg ikke å være så enkelt. Isteden blir det motsatt, at det blir flere barn som havner på akutten. Og å beskytte helsen, der har man ikke oppnådd det ennå i disse rapportene. Og så kom det en teknisk rapport som den tyske regjeringen bestilte for å undersøke kunnskapssituasjonen. Og det gjorde man etter at man hadde innført legalisering.

Man kunne jo ha tenkt seg at man begynte med å få oversikt over kunnskapssituasjonen, og etterpå gjorde et vedtak.

Og dette illustrerer jo et problem som finnes i debatten, for de som anbefaler legalisering, hevder jo hele tiden at narkotikapolitikken må bygge på vitenskap og evidens. Og de kritiserer den nåværende politikken, hvor de hevder at den bygger på ideologi og moralisme, og ikke vitenskap.

Og så krever man at narkotikapolitikken skal bygge på vitenskap og evidens. Selv gjør man det akkurat motsatt, man gjør politiske vedtak som ikke er et resultat av forskning og kunnskap, men av politisk kompromiss. Det har jo skjedd på den måten i USA gjennom folkeavstemninger, det finnes ingen vitenskap som har ligget til grunn for disse avgjørelsen, likedan i Canada, og på samme vis nå i Tyskland.

Og så har jeg selv nylig skrevet denne rapporten som ser litt nærmere på cannabisindustriens strategier og metoder, og hvordan det ser ut i Europa. Det som er nytt her, som forklarer hvorfor industrien er så interessert i det europeiske markedet. Det er jo fordi vi har en så stor befolkning. Vi har 560 millioner, inklusive ukrainerne, sammenlignet med Nord-Amerika på 370 millioner. Så det er klart at det er et stort potensielt marked for cannabisindustrien, som man ønsker å komme inn på. 

 

Fortsett å lese artikkelen her:  Tidsskriftet