Påstanden om at marihuana kan brukes som medisin er det største lureriet som legaliseringsbevegelsen har forøvet mot det amerikanske folket. I virkeligheten er marihuanarøyk et alt for sammensatt, ustabilt og skadelig stoff til å bli godkjent som medisin. Les mer på våre engelske sider.