Tirsdag den 20. november kl. 18.00, Litteraturhuset i Oslo

Møte om medikamentfri behandling av stoffavhengige

Publisert 2018-11-17

Innlegg ved:
Helge Waal, Senter for Rus- og AvhengighetsForskning
Reidun Skjønberg Hansen, Sollia-kollektivet
Terje Turøy, Phoenix House, Haga

mdma-molekyl.jpg

Møtet er tenkt å handle om behandling utenfor LAR. Vi ser selvfølgelig klar over at det i all behandling også av og til kan være behov for medikamenter, så vi tenker egentlig på behandling som har stoffrihet som mål.

Vi ønsker å sette søkelyset på at mens LAR skulle være et supplement til behandling med stoffrihet som mål, så ser det ut til at LAR nå er blitt hovedtilnærmingen. Det ropes også etter subsitutt-medisiner for sentralstimulantia. Det er en tankegang.  LAR-behandlingen blir ofte framstilt som livslang, mens mange langtids LAR-pasienter er medikamenttrøtte og ønsker å gå ut av LAR. I den sammenhengen kommer også langtids Naltrekson inn som et alternativ.

Men hovedsaken er at vi ønsker å gjenreise litt av optimismen i behandlingen, at det er mulig igjen å bli stoffri selv om man har mange års avhengighet bak seg. Det finnes jo mange eksempler på at det er mulig, men samtidig er det også riktig å være realistiske. Det er spennet mellom visjonen om et stoffritt liv og vurderingen av mulighetene for alle eller mange
stoffavhengige vi ønsker å utforske. Og hva skal til for at visjonen kan komme litt nærmere? Innen psykisk helsevern er det blitt et ønske om å redusere medikamenter i behandlingen. Noen steder har man også kuttet dem helt ut. Hva er likhetene og forskjellene mellom psykisk helsevern og avhengighetsbehandling?
Etter innledningene blir det mulig å stille spørsmål og komme med korte innlegg fra tilhørerne.

Gratis Inngang. Lett servering. Velkommen.