Svar:

Vi skal forsøke å svare på spørsmålene dine så godt som mulig. Men før vi gjør det, vil vi gratulere deg med at du har bestemt deg for å gjøre et forsøk på å endre livet ditt.

Når inntrer overdosen? Internasjonal forskningslitteratur viser at svært mange av de heroinoverdosene som oppstår, gjerne inntreffer ganske lenge etter at injeksjonen er satt. En gjennomgang av norske og internasjonale studier av narkotikadødsfall viser at de akutte dødsfallene bare utgjør en mindre andel (14-23% inntrer i løpet av sekunder - minutter) mens andelen dødsfall som inntrer 1-12 timer etter at sprøyten er satt, utgjør 22-51% (Hilberg 1999). Fra utenlandske forskningsgjennomganger kan man konstatere at overdoser gjerne inntrer 1-3 timer etter injeksjon. Man kan så spørre hvorfor variasjonen er så stor. Dette kan vi ikke gi gode nok svar på, men sannsynligvis henger det både sammen med den fysiske og ernæringsmessige tilstanden brukeren er i, og kanskje også med i hvor stor grad heroinet brukes i kombinasjon med andre rusgifter, som Rohypnol, alkohol etc. Svært mange av overdoseofrene har en kombinasjon av flere preparater i kroppen.

Flere farer ved overdoser enn dødsfall Siden du er opptatt av overdoser, vil vi også nevne at det er flere farer ved overdoser enn at man kan dø av dem. Overdoser kan føre til varige hjerneskader selv om de ikke ender med døden. En overdose av heroin og kombinasjoner av heroin/rohypnol/alkohol er i utgangspunktet et resultat av at pustesenteret i hjernen bedøves eller lammes. Pustestans fører til surstoffmangel til hjernen, og kan kompliseres med lavt blodtrykk og/eller hjertestans. Hjernen er det organet i kroppen som trenger mest oksygen. Ved oksygenmangel skades den derfor først. Ingen vet nøyaktig hvor lenge en pustestans og/eller stopp i blodomløpet må vare før det oppstår varig skade, men i hvert fall etter 10-15 minutter kan det oppstå skade av varig betydning for hjernens funksjoner. Noen av heroinbrukerne får dobbeltsidige infarkter i en sentral del av hjernen, noe som medfører at selv om de overlever en overdose, kan de bli apatiske, initiativløse og mer hensynsløse. En annen type skade medfører hukommelsessvikt. En undersøkelse ved Rikshospitalet i Oslo av 100 injeksjonsbrukere, som var døde av heroinoverdoser, viste hjerneskader hos 38 av dem, derav 25 med skader som følge av surstoffmangel/redusert blodtilførsel.

Hvor lenge må man stå på venteliste for metadon? Du spør også hvor lang tid man må stå på venteliste for å få metadon. Ventetidene er blitt vesentlig kortere de siste årene. I Oslo er de nå nede i ca. 6 måneder fra man blir godkjent som metadonpasient til man kan tas inn i behandling, mens de er vesentlig lenger i andre deler av landet. Du sier at du står på venteliste for metadon, men på den andre siden sier du at du håper på positivt svar fra metadonteamet. Dersom du står på venteliste, har du vel allerede fått svar på at du er godkjent for behandling? Da skal du også etter pasientrettighetsloven ha krav på å få en sannsynlig dato for når du kan tas inn i behandling.

Det er nok lite du kan gjøre for å komme fortere inn, dersom du da ikke er alvorlig syk og trenger øyeblikkelig hjelp. Da går du foran i køen.

Det er likevel noe du kan gjøre, dersom du syns ventetiden blir alt for lang: du kan forsøke å komme deg inn i medikamentfri behandling. Vi vet ikke om du har erfaring med det fra før, men forskning har vist at medikamentfri behandling gir gode resultater for mange. Den viser også at dersom du har prøvd medikamentfri behandling før, og ikke har lykkes, er sjansene større for at du vil lykkes neste gang enn siste gang. Vi vet at slik behandling også kan være tøff, men den får deg i alle fall ut av den daglige risikoen for overdoser. Og mange av de problemene som du må bearbeide f.eks. i en institusjon for stoffavhengige, får du der hjelp til å takle av fagfolk som har mye kunnskap og erfaring med problemene og hvordan man kan komme igjennom dem.

En medikamentfri behandling avskjærer deg i prinsippet ikke fra å gå inn i medikamentassistert behandling senere. Men den hjelper deg med å komme i gang med å bearbeide de problemene som du i alle fall må jobbe med, også om du skal begynne med metadon eller Subutex. Det er derfor det heter "medikamentassistert behandling", og ikke "metadonbehandling". Metadon er i seg selv ingen behandling, bare et hjelpemiddel for å bli mer stabil mens man forsøker å bearbeide problemene. Dersom du ønsker medikamentfri behandling, er heller ikke det noe du kan regne med å bli tatt inn i på dagen. Men snakk med fastlegen din, eller sosialkontoret dersom du har kontakt der, så kan de kanskje henvise deg til slik behandling. Også da har du etter pasientrettighetsloven krav på å bli vurdert for behandling innen 30 dager etter at henvisningen er sendt inn, og du har krav på å få en dato for når du kan tas inn. Og husk: Du har fritt sykehusvalg over hele landet. (Behandlingsinstitusjonene for rusgiftavhengige ble fra nyttår 2004 en del av spesialisthelsetjenesten - og altså en del av pasientenes frie sykehusvalg).

Uansett hvilken utvei du vil forsøke, nå eller senere, så ønsker vi deg enda en gang lykke til.

Mer om medikamentassistert behandling finner du på www.fmr.no/metadon. Mer om overdoser finner du på www.fmr.no/overdoser.