Onsdag den 17. februar kl. 17.00-19.00

Narkotika og gjengkriminalitet

Publisert 2021-02-12

Webinar onsdag den 17. februar kl. 17.00-19.00 om narkotika og gjengkriminalitet..

FMR arrangerte et webinar om narkotika og gjengkriminalitet den 17. februar 2021.

Her tok vi opp gjengkriminalitet, narkotika, og vi inviterte følgende til å innlede om dette:

Jan Bøhler, stortingsrepresentant, justiskomiteen og

Jan Erik Bresil, leder i Norsk narkotikapolitiforening.

Mange interesserte fra hele landet deltok i møtet. Se videoen nedenfor.

 

 

Jan Bøhler.jfif
Temaet for møtet var altså narkotika og gjengkriminalitet: Jan Bøhler beskrev hvordan gjengene opererer og utvikler seg, og hvilken rolle rekruttering av unge spiller i gjengene, og hvilken betydning narkotika har i dette bildet. Han kom inn på hvordan narkotikaomsetningen også foregår på skolene, og hvilken rolle gjengene spiller her. Han var også innom hvilke tiltak som etter hans mening bør settes inn, eventuelt hva som hindrer dette?

Jan Erik Bresil 2_255x146.jpg
Jan Erik Bresil snakket litt om erfaringer med å bekjempe narkotikakriminalitet både i gjenger og i miljøet rundt omkring i Oslo sentrum, eller i andre bykjerner og drabantbyer, men også det han har av erfaringer når det gjelder narkotikakriminaliteten knyttet til skoler, og til narkotikabruk og rekruttering til gjenger for drop-outs fra skolen.