Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Narkotikarelaterte dødsfall

Publisert 2021-08-01

mann

I forbindelse med den negative utviklingen i overdosedødeligheten som nå er tydelig, vil det være naturlig å gjengi den uttalelsen som Forbundet Mot Rusgifts årsmøte avga den 24. april. På det tidspunktet var tallene for 2020 ennå ikke tilgjengelige, men bekymringen for høye overdosetall har vedvart i flere år, og siste års tall bare forsterker behovet for å tenke nytt når det gjelder overdosedødsfall.

Forbundet Mot Rusgift, samlet til årsmøte den 24. april, har behandlet spørsmålet om høye tall for overdosedødsfall og vil uttale:

I Norge har det de siste årene dødd i gjennomsnitt 267 personer av rusmiddeloverdoser pr. år. Dette tallet er blant de høyeste i Europa, selv om det ligger ca. 40 prosent lavere enn ved årtusenskiftet.

MEN MENS HEROIN tidligere var den altoverskyggende årsaken til overdoser, framkalles opioidrelaterte dødsfall i dag i majoriteten av tilfellene av legemidler forskrevet mot smerte, som Tramadol og Oksykodon og i en god del tilfeller av medikamenter som brukes i LAR.

Dette er et økende problem i Norge. I USA, som har mange ganger så høye overdosetall som oss, startet problemene de har i dag med overforskrivning av opioide smertestillende medikamenter for ca. 20 år siden. Dersom vi skal unngå å få samme utvikling, må vi sette inn tiltak nå.

Inndelingen av overdosedødsfall i 2019 etter type opioider som årsak (FHI 2020):

 • Opioider som morfin, kodein og oxycodon (31 prosent)
 • Heroin (20 prosent)
 • Syntetiske opioider som buprenofin, fentanyl og petidin (18 prosent)
 • Metadon (14 prosent)

Nalokson nesespray er blitt tilgjengelig i en god del kommuner. Nalokson er en motgift som blokkerer opioidvirkning i hjernen, og som dermed kan virke livreddende ved en overdose.
Rusmiddelavhengige som sitter i fengsel eller som er under medikamentfri avhengighetsbehandling, eller som skrives ut av LAR-programmet er ofte svært utsatt for overdoser de første ukene etter utskrivning.

Det finnes nå medikamenter som kan gi beskyttelse mot overdose i inntil en måned, som langtidsvirkende buprenorfin og naltrekson. Disse medikamentene er ikke allment tilgjengelige i Norge på grunn av pris, men det må tas tiltak for å gjøre disse tilgjengelige og bruken av dem kjent.

SOM FØLGE AV regjeringens overdosestrategi er Nalokson nesespray blitt gjort tilgjengelig i en god del kommuner. Nalokson er en motgift som blokkerer opioidvirkning i hjernen, og som dermed kan virke livreddende ved en overdose. Det er derfor viktig at denne finnes kostnadsfritt tilgjengelig i de miljøer hvor heroin og andre opioider brukes og blant helsepersonell.

FMR mener:

 • Det må utvikles retningslinjer som i større grad enn i dag, begrenser forskrivning av opioidholdige smertemedisiner, både fra sykehusog allmennleger, til personer med kronisk smerte.
 • De smertepasienter som allerede har fått forskrevet smertestillende opioider for kroniske smertetilstander, og som ikke har åpenbar og varig effekt av slik behandling, må få tilbud om nedtrapping og overgang til alternative smertemedisiner/smertebehandlingsmetoder.
 • Informasjonstiltak mot helsepersonell og allmennheten må gjennomføres for å dempe forventingene om opioidforskriving ved kroniske smertetilstander.
 • Reseptregisteret må tas i bruk for å kunne avdekke uforsvarlig forskrivning av slike medikamenter.
 • Langtidsvirkende buprenorfin og naltrekson må gjøres til et supplerende tiltak i LAR, og tilbys løslatte rusavhengige og utskrevne avhengighetspasienter.
 • Nalokson nesespray må gjøres kostnadsfritt tilgjengelig for helseog ambulansepersonell og i brukermiljøene.
 • Brukermiljøene må få opplæring i livreddende førstehjelp, inklusive bruk av nalokson nesespray.

Vi ser fram til at den nasjonale overdosestrategien nå dreies/utvides i retning av å bekjempe den pågående trenden med overdoser av legeforskrevne smertestillende medikamenter.