Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Ungdomstrender

Narkotikatrender blant ungdom

Publisert 2023-06-28

Det har i et par år vært en diskusjon om politiets tilnærmingsmetoder i narkotikasaker, bl.a. om organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening, NNPF og deres aktivitet i narkotikafeltet. Foreningen har i år skiftet navn til Norsk narkotikaforebyggende forening (NNF). I den anledning er det også blitt brukt argumenter som av og til vitner om dårlig oversikt over hvordan situasjonen blant ungdom er når det gjelder narkotikabruk.

Et typisk eksempel er et innlegg den 25. januar i år i Bergens Tidende med tittelen «Ungdom fyrer ikkje opp jointen meir enn før», av kommentator i avisa, Morten Myksvoll. Han viser til en rapport fra Folkehelseinstituttet og hevder at narkotikabruken blant ungdom ikke øker og ikke er bekymringsfull.

Tre forskere fra Norce og Helse Bergen, Kjell Morten Stormark, Ove Heradstveit og Reidar Dale har satt seg fore å opplyse om hvordan utviklingen blant unge på rusfeltet nå er. De sier:

VIL IKKE TA STILLING

Vårt anliggende her er ikke å ta stilling til Myksvolls ruspolitiske meninger eller oppfatninger om NNPF, men å gjøre leserne oppmerksomme på hva resultatene fra undersøkelser av norsk ungdom viser når det gjelder utviklingstrekk i narkotikabruk generelt, og cannabisbruk spesielt.

HVOR HAR MYKSVOLL SINE DATA FRA?

Overskriften og konklusjonen til Myksvoll, «Ungdom fyrer ikkje opp jointen meir enn før», baserer seg på – for det første på en artikkel som tar for seg snusbruk – den nevner ikke cannabis med et eneste ord – og for det andre på hans selektive utvalg fra et statistisk materiale. Kildene for begge deler er hentet fra nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Myksvoll trekker gladelig frem at snusbruk blant unge kvinner har økt, men lar være å informere om at det også har vært en betydelig økning i cannabisbruk i samme aldersgruppe, dvs. 16–24 år, fra 2018 til 2022. Han drar slutninger om cannabisbruk som fremstår som oppsiktsvekkende.

Myksvoll synes også å mene at «unge har prøvd cannabis i samme grad som befolkningen ellers», men fremstillingen hans viser vel at bruken av cannabis siste år i denne aldersgruppen er tre ganger høyere enn i befolkningen samlet (som altså inkluderer 16–24 åringene).

ERFARINGER MED CANNABIS I VIDEREGÅENDE SKOLE

En rapport fra Folkehelseinstituttet som Myksvoll henviser til, omhandler erfaringer og holdninger elever ved 34 videregående skoler har med og til cannabis.

Av alt tallmateriale i rapporten er Myksvoll opptatt av en ting: Hvor stor andel av elevene som ikke er klar over at cannabis er et illegalt rusmiddel. Hvordan dette skal opplyse oss om utviklingstrekk i cannabisbruk, har vi vansker med å forstå.

Resultatene i denne rapporten viser for øvrig at 15 prosent av elevene ved disse skolene oppgir å ha brukt cannabis i løpet av det siste året.

Resultatene i denne rapporten viser for øvrig at 15 prosent av elevene ved disse skolene oppgir å ha brukt cannabis i løpet av det siste året.

CANNABISBRUKEN HAR ØKT

De nylig fremlagte resultatene fra Folkehelseinstituttets årlige spørreundersøkelser viser også at cannabisbruken har økt siden 2012, både blant ungdom og unge voksne. I tillegg har det også vært en økning i bruken av kokain, særlig de siste årene.

Dersom Myksvoll hadde orientert seg litt bredere, ville han kunne gjort seg kjent med resultatene fra flere store norske undersøkelser som faktisk har narkotikabruk blant ungdom som et av sine viktigste tema, og som viser at det har skjedd et trendskifte i norsk ungdoms bruk av cannabis.

De nylig fremlagte resultatene fra Folkehelseinstituttets årlige spørreundersøkelser viser også at cannabisbruken har økt siden 2012, både blant ungdom og unge voksne. I tillegg har det også vært en økning i bruken av kokain, særlig de siste årene

05_A.jpg

UNGDATA

Ungdata, som regelmessig gjennomføres på omtrent alle norske ungdoms- og videregående skoler, og som i europeisk målestokk er en av de største undersøkelsene av ungdom og ungdomskulturen, viser en markant økning i cannabisbruk både blant jenter og gutter og fra alle klassetrinnene på ungdomsskolen og på videregående

De nylig fremlagte resulta- tene fra Folkehelseinstituttets årlige spørreundersøkelser viser også at cannabisbruken har økt siden 2012, både blant ungdom og unge voksne.

OGSÅ ANDRE STOFFER ENN CANNABIS

Resultatene fra fjorårets Ungdatarapport viser at også bruken av andre narkotiske stoff har økt de siste årene blant elever på videregående.

 

NARKOTIKABRUK BLANT STUDENTENE

AdobeStock_141601687-1000.jpg

En annen unik god norsk undersøkelse er helse og trivselsundersøkelsen blant studenter i høyere ut- danning (SHoT), som gjennomføres regelmessig hvert fjerde år, som også viser til en markant økning i narkotikabruk blant studenter.

Det er ikke veldig tillitvekkende at Myksvoll konkluderer på et så viktig tema som bruken av rusmidler blant ungdom, basert på hva en SSB-artikkel ikke handler om. Likedan selektivt å fortolke statistikk, og å være ukjent med at utviklingstrekk i ungdoms bruk av rusmidler er tema i flere store norske undersøkelser (flere enn vi har nevnt her).

Hadde han kjent til dette, ville kommentaren hans ha bidratt til en opplyst debatt om temaet. Dette er vårt forsøk på å bidra til dette.

Kilde: Ungdata 2022 Nasjonale resultater, OsloMet 2023

Kilde: Sivertsen B, Johansen MS, “Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022”