Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Narkotikautløste dødsfall økte i 2020

Publisert 2021-08-01

I 2020 var det totale antallet narkotikautløste dødsfall (også kalt overdoser) 324. Dette er det høyeste antallet dødsfall siden 2001 og 49 flere enn i 2019

Antall dødsfall var høyest i månedene juni, juli og august. Gjennomsnittsalderen for kvinner var 47,6 år og for menn 43,3 år, høyere enn tidligere år.
Det er en spesielt høy økning i dødsfall som følge av heroin og andre opioider (morfin, kodein, oksykodon o.l.).Viken har det høyeste antallet siden 2001 og Oslo er tilbake på nivå med gjennomsnittet for de siste ti årene, etter rekordlave overdosetall i 2019.

For de fleste dødsfall i denne gruppen (91 %) blir det foretatt en obduksjon. I disse tilfellene er det resultatet fra obduksjonen som ligger til grunn for fastsettelse av dødsårsaken og endret kodepraksis i forbindelse med elektronisk innmelding antas ikke å ha betydning for statistikken.

Antall narkotikautløste dødsfall i perioden 2010 – 2020.Noe av økningen kan antakelig tilskrives endret innrapportering grunnet elektronisk melding, men kan ikke forklare hele økningen.

FLEST DØDSFALL KNYTTET TIL OPIOIDER

I 2020 var 81 prosent av dødsfallene knyttet til bruk av opioider. Andre opioider som morfin, kodein og oksykodon o.l var hyppigste hovedintoksikant med 95 dødsfall. Dette var 10 flere enn i 2019.

Heroin var det stoffet som skilte seg mest ut sammenlignet med de tre foregående årene. I 2020 var det 75 slike dødsfall sammenlignet med 54 i 2019, som tilsvarer en økning på 39 %. I 2018 var det 66 dødsfall og i 2017 50 dødsfall.

Inndelingen etter hyppigste dødsårsak er slik:

  • Andre opioider som morfin, kodein og oksykodon o.l (29 prosent)
  • Heroin (23 prosent)
  • Syntetiske opioider som buprenofin, fentanyl og petidin o.l (15 prosent)
  • Metadon (14 prosent)

ALKOHOLUTLØSTE DØDSFALL

Også antall alkoholutløste dødsfall er høyere enn tidligere år (386) og ligger utenfor det som er forventet. Dette skyldes først og fremst en økt innrapportering av dødsfall på grunn av alkoholavhengighet og alkoholisk leversykdom.

Noe av denne økningen kan antakelig tilskrives endret innrapportering grunnet elektronisk melding, men kan ikke forklare hele økningen. En relativt lav obduksjonsfrekvens (24 %) gjør at usikkerheten er større rundt registreringen av alkohol – enn narkotikautløste dødsfall.

Noe av denne økningen kan antakelig tilskrives endret innrapportering grunnet elektronisk melding, men kan ikke forklare hele økningen.

 

DØDSÅRSAKER FOR NARKOTIKAUTLØSTE DØDSFALL 2010-2020 I PROSENT

narkotikautloste-dodsfall-prosent.jpg

Kilde: Dødsårsaksregisteret, FHI Tabell D7 i Dødsårsaksregisterets statistikkbank.