I løpet av de siste årene har flere nitazener, inkludert «designer-analoger», blitt oppdaget i forsyningen av ulovlige stoffer og har vært involvert i overdosedødelighet, først og fremst på grunn av deres eksepsjonelt høye styrke. En studie fra USA i år viste at det er nødvendig med mye motgift med nalokson for å reversere en overdose. De fleste trengte to eller flere store doser for å overleve, mens det vanlige for fentanyl var én dose.

itazener, også kalt 2-benzylbenzimidazoler, er en gruppe forbindelser som ble utviklet på 1950-tallet som smertestillende legemidler innenfor opioid-gruppen, men de ble aldri godkjent for markedsføring. Et kjennetegn ved nitazener er deres høye potens, som gjør at en svært liten mengde er veldig virksom (f.eks. hundrevis til tusen ganger sterkere enn morfin og andre opioider og ti ganger sterkere enn fentanyl).

Folkehelseinnsats er nødvendig for bedre å informere gatebrukere, førstehjelpere, helsepersonell og allmennheten om disse «nye gamle stoffene» som infiltrerer tilbudet av rusmidler.

UTBLANDING

I gatestoff-forsyningen finner man ofte nitazener blandet med fentanyl eller andre midler, men deres tilstedeværelse blir ikke alltid avslørt for narkotikakjøpere, som kanskje ikke engang er kjent med nitazener. Disse stoffene utgjør en spesiell utfordring siden det er liten erfaring med hvordan man kan reversere en overdose av nitazen eller potensielle interaksjoner mellom narkotika og alkohol.

Folkehelseinnsats er nødvendig for bedre å informere gatebrukere, førstehjelpere, helsepersonell og allmennheten om disse «nye gamle stoffene» som infiltrerer tilbudet av rusmidler.

Nitazener er et av de nyeste tilskuddene på det illegale rusmiddelmarkedet i klassen av opioider. I 2019 ble isotonitazen påvist, og utløste en rask ekspansjon av 2-benzylbenzimidazol-opioider på rusmiddelmarkedet. Dette stoffet dominerte blant nye syntetiske opioider i første halvdel av 2020.

Nå har isotonitazen sunket i popularitet, etter at stoffet ble klassifisert som narkotika i juni 2021. Etter at isotonitazen begynte å avta, dukket det opp andre nitazenanaloger over hele verden.

NITAZENER

Det er foreløpig små beslag i Norge, men mange nitazener er like potente som fentanylderivater, noe som er bekymringsverdig.

Noen kjente er: nitazen, etonitazen, isotonitazen, N-desetylisotonitazen, metonitazen, protonitazen, butonitazen og etonitazepyn.

I løpet av 2020 og 2021 ble totalt 52 nitazen-induserte dødelige overdoser identifisert i Tennessee, USA (State Unintentional Drug Overdose Reporting System). I 2020 skjedde 10 av dem, og de resterende 42 i 2021. I 2020 ble ni nitazen-involverte dødsfall tilskrevet isotonitazen, og en til metonitazen. I 2021 involverte 36 dødsfall metonitazen, fem – etonitazen, to – protonitazen og ett–isotonitazen. Andre psykoaktive stoffer, som fentanyl, metamfetamin, amfetamin og flualprazolam, ble også identifisert.

I løpet av 2021–2022 mottok det europeiske overvåkingssenteret for narkotika (EMCDDA) rapporter fra Irland, Slovenia og Norge om falske oksykodontabletter som inneholdt metonitazen og etonitazepyn, samt brorfin. Tablettene lignet på kommersielt produserte oksykodontabletter.

De var runde, blå, halvskårede og preget med «M» på siden uten skår og «30» på den skårede siden med oksykodon. Pyrrolidin-etonitazen, etodesnitazen og isotonitazen ble også identifisert i tabletter som ble beslaglagt ved en International Mail Facility i USA mellom desember 2021 og mai 2022. De inneholdt tilsynelatende kosttilskudd ifølge merkingen, men inneholdt tabletter som så ut som disse beskrevet ovenfor.

BESLAG AV NITAZENER

I 2022 ble protonitazen påvist i én obduksjonssak ved Avdeling for rettsmedisinske fag i Oslo. Det samme året rapporterte Kripos for første gang om beslag av nitazener i Norge.

Det er foreløpig små beslag i Norge, men mange nitazener er like potente som fentanylderivater, noe som er bekymringsverdig. Nitazenene representerer en stor risiko for overdose og overdosedødsfall og er allerede knyttet til flere slike hendelser i Norge. Nitazener ble oppført som en gruppe på narkotikalisten i Norge i mai 2023.

Tryggere Ruspolitikks analysetjeneste har et annet analyseinstrument enn Kripos, Tollvesenet og de rettstoksikologiske miljøene, og kan ikke detektere nitazener med mindre stoffet påvises i pulver (og ikke i tablettform). Det finnes ikke hurtigstimler for testing av disse opioidene, noe som gjør at rask påvisning per dags dato ikke er mulig.