Lover og regler på rusgiftområdet:

Noen rusgiftpolitiske retningslinjer for Oslo kommune