Ved den første utkastrunden ville forskerne som arbeidet med de nordiske kostholdsrådene sette et anbefalt maksimalinntak på 20 gram alkohol om dagen. Det utgir om lag to alkoholenheter, dvs. ca. to små bokser øl daglig.

Generalsekretær Ragnhild Kaski i alkovettorganisasjonen Av-og-til sier at man aldri bør drikke alkohol for helsens skyld og er glad for at utvalget nå bikker i retning av å anbefale avhold fra alkohol.

– Når forskningen er så tydelig på at det ikke finnes noen trygg nedre grense når det gjelder alkohol, tenker jeg at det også ville vært litt rart å lande på en annen helseanbefaling enn null alkoholenheter. Selv om myten om at litt alkohol kan være sunt er sterk, mener hun at de negative konsekvensene av alkoholinntak alltid er sterkere enn de potensielt positive effektene.

– Det kan være mange gode grunner til at man ønsker å drikke alkohol som hygge og kos, at en liker smaken eller ønsker en ruseffekt, men helsen er ikke en av dem.

Det norske drikkemønsteret er særlig helseskadelig, sier Kaski. Det er fordi de negative effektene av å drikke alkohol blir større dersom en drikker store mengder alkohol på kort tid.

1 000 KREFTDIAGNOSER ÅRLIG

Selv et minimalt alkoholinntak øker risikoen for ulike typer kreft. I Norge skyldes omkring tre prosent av alle krefttilfelle inntak av alkohol. Det utgjør omtrent 1 000 kreftdiagnoser i året.

Inntak av alkohol øker også risikoen for hjerte- og karsykdom, demens, angst og depresjon.