Bli abonnent:

Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Rusfri for kr 300,- pr år, fritt tilsendt.

Utgitt av FMR - Utgave nr 122

ISSN 0806-9107
(Trykt utgave)

Redaksjon

FMR : Fellesskap - Menneskeverd - Rusfrihet
Pb. 6723 St.Olavs plass, 0130 Oslo
Tel: +47 940 08 830/E-post: post@fmr.no
Organisasjonsnummer 979 213 123
Redaksjonen er avsluttet 13.3.2024

Redaktør

Knut T. Reinås/Telefon: +47 97 59 55 48

Rusfri forside

 

Produksjon

Lynx Porter Novelli, harald@lynx.no

Design

Lynx Porter Novelli / Forside: AdobeStock

Abonnement

kr 300/år

Tel: +47 940 08 830 / post@fmr.no

Annonser

Harald Bråthen, harald@lynx.no, Tel: +47 911 03 688

Redaksjonsråd

Olaf Aasland, Vigdis Vindenes, Knut Boe Kielland, Cathrine Bjelland, Øyvind Hansen og Harald Bråthen.

Til bidragsyterne

Tidsskriftet Rusfri redigeres etter redaktørplakaten.
Tidsskriftet er medlem av Norsk Tidsskriftforening.
Innholdet i artiklene står for forfatternes regning, og er ikke nødvendigvis uttrykk for redaksjonens eller eierens syn.
Vi inviterer skribenter innenfor rusfeltet til å skrive i Rusfri.
Ubestilte bidrag honoreres ikke.

Dersom du ønsker å skrive i Rusfri, eller har tips om hva vi skal skrive om, ta kontakt til:
post@fmr.no eller tlf.  +47 975 95 548