Bli abonnent:

Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet rusfri for kr 300,- pr år, fritt tilsendt.

Utgitt av FMR - Utgave nr 120

ISSN 0806-9107
(Trykt utgave)

Redaksjon

FMR
Pb. 6723 St.Olavs plass, 0130 Oslo
Tel: +47 940 08 830/E-post: post@fmr.no
Organisasjonsnummer 979 213 123
Redaksjonen er avsluttet 15.06.2023

Redaktør

Knut T. Reinås/Telefon: 97 59 55 48

Produksjon

Lynx Porter Novelli, harald@lynx.no

Design

Lynx Porter Novelli / Forside: AdobeStock

Abonnement

kr 300/år

Tel: +47 940 08 830 / post@fmr.no

Annonser

Harald Bråthen, harald@lynx.no, Tel: +47 23 13 14 80

Redaksjonsråd

Olaf Aasland, Vigdis Vindenes, Knut Boe Kielland, Cathrine Bjelland, Øyvind Hansen og Harald Bråthen.

Til bidragsyterne

Tidsskriftet Rusfri redigeres etter redaktørplakaten.
Tidsskriftet er medlem av Norsk Tidsskriftforening.
Innholdet i artiklene står for forfatternes regning, og er ikke nødvendigvis uttrykk for redaksjonens eller eierens syn.
Vi inviterer skribenter innenfor rusfeltet til å skrive i Rusfri.
Ubestilte bidrag honoreres ikke.

Dersom du ønsker å skrive i Rusfri, eller har tips om hva vi skal skrive om, ta kontakt til:
post@fmr.no eller tlf. 940 08 830