Narkotikapolitikk

Oppgjør med avkriminaliseringstankegangen

Publisert 2019-11-18

Tidligere tolldiektør, Bjørn Røse, tar i dag et kraftig oppgjør med avmriminaliseringstankegangen i narkotikapolitikken. http://bit.ly/2r4rRpQ

"Vanlig norsk ungdom er den viktigste målgruppen for norsk narkotikapolitikk. Å hindre at unge mennesker begynner å bruke narkotika må alltid være det viktigste målet. Unge mennesker innretter seg i nesten overraskende stor grad etter lovens bestemmelser. Ungdom skjønner at når noe er veldig farlig, som narkotika, vil de som er glad i deg si «nei», og sette både kjærlighet og makt bak kravene. Hvor mye vanskeligere blir det ikke for skole, foreldre og besteforeldre å si «nei» dersom storsamfunnet sier «tja» og «narkotika er ikke så farlig». Det er det man egentlig sier dersom man avkriminaliserer narkotikabruk..", skriver Bjørn Røse, hvor han henstiller til helseministeren: "Når utvalgsrapporten (fra Rusreformutvalget)  kommer om cirka en måned, bør Høie se an den videre behandling av denne, inntil man har evaluert eksperimentene med en mer liberal narkotikapolitikk, som foregår i enkelte land og delstater for tiden."