Test 3

Opplevde negative konsekvenser - Sosial risiko

Har du opplevd noen negative konsekvenser av alkoholbruk de siste 12 måneder?

Angret på noe du sa eller gjorde under alkoholpåvirkning?
Nei
Ja, en gang eller to
Ja, flere ganger

Vært mer høyrøstet enn vanlig under alkoholpåvirkning?
Nei
Ja, en gang eller to
Ja, flere ganger

Brukt mer penger enn du egentlig hadde tenkt?
Nei
Ja, en gang eller to
Ja, flere ganger

Følt deg uvel morgenen etter en fuktig kveld?
Nei
Ja, en gang eller to
Ja, flere ganger

Kjørt motorkjøretøy under alkoholpåvirkning?
Nei
Ja, en gang eller to
Ja, flere ganger

Kommet i krangel med noen?
Nei
Ja, en gang eller to
Ja, flere ganger

Hatt helseproblem som kan skyldes alkohol?
Nei
Ja, en gang eller to
Ja, flere ganger

Blitt kritisert for din alkoholbruk av noen av dine nærmeste?
Nei
Ja, en gang eller to
Ja, flere ganger

Kommet opp i håndgemeng eller slagsmål under alkoholpåvirkning?
Nei
Ja, en gang eller to
Ja, flere ganger

Kommet ut for ulykke eller skade?
Nei
Ja, en gang eller to
Ja, flere ganger

Blitt innbragt av politi for beruselse?
Nei
Ja, en gang eller to
Ja, flere ganger

Tilbake til hovedsiden for alkoholtester