Kronikk om gatestoffbrukere:

"Plata" i Europa - Hva kan vi lære?

Publisert 2005-01-17

"Plata" i Oslo har sine motstykker i mange europeiske storbyer. Helge Waal beskriver hvordan man har prøvet og feilet andre steder, og hvilke lærdommer som kan trekkes.
Waal trekker fram erfaringer fra europeiske byer som Amsterdam, Frankfurt, Zürich og Wien, som alle har hatt store ansamlinger av stoffbrukere knyttet til åpne narkotikascener i sentrum av byene, og hvor man på ulikt vis har prøvd å komme disse problemene til livs.

Waal har også nylig publisert en litt mer omfattende rapport om samme temaet for Eurparådets Pompidou-gruppe, og kronikken er essensen av denne.

I kronikken skriver Waal: "Det er mulig å løse eller minske problemene uten sprøyterom og heroinutdeling, men tiltakene vurderes positivt der hvor de er i bruk.
Problemet er ikke at "Plata" i Oslo ble stengt, men at det har skjedd uten en samlet plan med tilstrekkelig koordinering med nødvendige hjelpetiltak."

Den mer omfattende rapporten kan du lese her.