Vitenparken, Ås den 22. januar kl. 18.00

Rusreform - hvordan beskytter vi barna?

Publisert 2020-01-14

Ungdommer som ikke bruker hasj

Rusreform - hvordan beskytter vi barn og unge mot narkotika?

Foredrag v/forbundsleder i FMR, Knut T. Reinås

Rusreformutvalget kom like før jul med sin innstilling. De foreslår at bruk av narkotika og innehav til eget bruk skal gjøres straff-fritt. Dette gjelder ikke bare de tunge stoffbrukerne. Det gjelder også eksperimenterende brukere og festbrukere. Hvilken betydning vil dette ha for våre barn og unge? Hva sier FNs barnekonvensjon? Hvordan skal foreldrene forholde seg? Er dette en narkotikapolitisk vei vi ønsker å slå inn på? Disse spørsmålene ble drøftet. 

Samtale og spørsmål varte i tre timer. Vellykket.

Sted: Vitenparken, Fredrik A. Dahlsvei 8, 1430 Ås (Inne på universitetsområdet).
( Det er anvisning til riktig rom når man kommer inn hovedinngangen)

Tidspunkt: Onsdag 22. januar kl. 18.00

Lett servering. Gratis inngang