Rusreformen – hvordan beskytter vi barn og unge mot narkotika?

Publisert 2020-02-19

Dophue

Mandag den 24. februar på Litteraturhuset i Trondheim kl. 17.00-19.00

Foredrag ved Knut T. Reinås,
sosiolog og leder i Forbundet Mot Rusgift.

Rusreformutvalget har foreslått å avkriminalisere narkotika. Hva vil det føre til for utbredelsen av narkotika blant barn og unge?
Er ikke forslaget om straff-frihet for 5 gram heroin vanvittig høyt?. Hvilken rolle skal politiet ha i en framtidigi narkotikapolitikk?
Rusreformutvalget kaller sin utredning "Fra straff til hjelp?" Men hvem skal hjelpes?
Har FNs barnekonvensjon og FNs narkotikakonvensjoner noe å si i denne sammenhengen?

Sted: Litteraturhuset Trondheim, Kongensgt. 2

Tid: Mandag 24. februar kl. 17–19.
Gratis inngang. Lett servering.
Arrangør: Forbundet Mot Rusgift