Levanger den 26. februar kl. 17.00-19.00 på Thon Hotel Backlund

Rusreformen – hvordan beskytter vi barn og unge mot narkotika?

Publisert 2020-02-21

Dophue_300x408

Foredrag ved Magne Richardsen,
rådgiver i Forbundet Mot Rusgift.

Rusreformutvalget har foreslått å avkriminalisere narkotika. Hva vil det føre til for utbredelsen av narkotika blant barn og unge?
Er ikke forslaget om straff-frihet for 5 gram heroin vanvittig høyt?. Hvilken rolle skal politiet ha i en framtidigi narkotikapolitikk?
Rusreformutvalget kaller sin utredning "Fra straff til hjelp?" Men hvem skal hjelpes?
Har FNs barnekonvensjon og FNs narkotikakonvensjoner noe å si i denne sammenhengen?

Sted: Thon Hotel Backlund i Levanger, Kirkegata 41.

Tid: Onsd. 26. februar kl. 17–19.
Gratis inngang. Lett servering.
Arrangør: Forbundet Mot Rusgift