Steinkjer 27. februar, Steinkjer bibliotek

Rusreformen – hvordan beskytter vi barn og unge mot narkotika?

Publisert 2020-02-25

Dophue_300x408

Foredrag ved Magne Richardsen,
rådgiver i Forbundet Mot Rusgift.

 

Rusreformutvalget har foreslått å avkriminalisere narkotika. Hva vil det føre til for utbredelsen av narkotika blant barn og unge?
Er ikke forslaget om straff-frihet for 5 gram heroin vanvittig høyt?. Hvilken rolle skal politiet ha i en framtidigi narkotikapolitikk?
Rusreformutvalget kaller sin utredning "Fra straff til hjelp?" Men hvem skal hjelpes?
Har FNs barnekonvensjon og FNs narkotikakonvensjoner noe å si i denne sammenhengen?

 

Sted: Steinkjer bibliotek, Bogavegen 10

Tid: Torsdag 27. februar kl. 17–19.
 

Gratis inngang. Lett servering.
Arrangør: Forbundet Mot Rusgift