Molde den 11. mars kl. 17.00

Rusreformen – hvordan beskytter vi barn og unge mot narkotika?

Publisert 2020-03-04

Dophue_300x408

Foredrag ved sosiolog og leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås

Rusreformutvalget har foreslått å avkriminalisere narkotika. Hva vil det føre til for utbredelsen av narkotika blant barn og unge?
Er ikke forslaget om straff-frihet for 5 gram heroin vanvittig høyt?. Hvilken rolle skal politiet ha i en framtidigi narkotikapolitikk?
Rusreformutvalget kaller sin utredning "Fra straff til hjelp?" Men hvem skal hjelpes?
Har FNs barnekonvensjon og FNs narkotikakonvensjoner noe å si i denne sammenhengen?

Sted: Molde Fjordstuer, Julsundvegen 6., Molde

Tid: Onsdag 11. mars kl. 17–19.

Gratis inngang. Lett servering.