Volda Torsdag 12. mars kl. 19–21.

Rusreformen – hvordan beskytter vi barn og unge mot narkotika?

Publisert 2020-03-04

Ungdommer som ikke bruker hasj

Foredrag ved rådgiver i Forbundet Mot Rusgift, Magne Richardsen

Rusreformutvalget har foreslått å avkriminalisere narkotika. Hva vil det føre til for utbredelsen av narkotika blant barn og unge?
Er ikke forslaget om straff-frihet for 5 gram heroin vanvittig høyt?. Hvilken rolle skal politiet ha i en framtidigi narkotikapolitikk?
Rusreformutvalget kaller sin utredning "Fra straff til hjelp?" Men hvem skal hjelpes?
Har FNs barnekonvensjon og FNs narkotikakonvensjoner noe å si i denne sammenhengen?

Sted: Volda Folkebibliotek, ved rådhuset, Volda

Tid: Torsdag 12. mars kl. 19–21.

Gratis inngang. Lett servering.