Gallup-undersøkelse blant 2003-russen

Russen sier nei til alkoholfri russetid

Publisert 2003-04-10

I en undersøkelse foretatt av Norsk Gallup og Forbundet Mot Rusgift, viser resultatet at bare 7,6 prosent av i alt 4.204 spurte russ kunne tenke seg en alkoholfri russetid.

De øvrige resultatene fra undersøkelsen ble presentert under seminaret "Russefeiring - fest eller pest?" i Oslo 29 april 2003. Seminaret ble åpnet av Sosialminister Ingjerd Schou.

Her kan du laste ned rapporten i PDF-format (4,25 Mb)

Her finner du videoopptak fra undersøkelsen.

Her kan du lese sosialminister Ingjerd Schous innlegg på seminaret.

Forbundet Mot Rusgift har med støtte fra Sosial- og Helsedirektoratet gjennomført en landsdekkende undersøkelse om russens forventninger til russefeiring 2003. Spørsmålene er utarbeidet av Forbundet Mot Rusgift i nært samarbeide med Trygg Trafikk, Vegdirektoratet, ressurser innen seksualopplysning, helsepersonell, undervisningspersonell og årets russ. Resultatene fra undersøkelsen presenteres i sin helhet under det kommende seminaret i slutten av måneden, men Forbundet Mot Rusgift har nå sluppet en smakebit på hva bekymrede russeforeldre, lærere, politiet og de andre berørte gruppene har i vente.

Spørsmålet "Kunne du tenke deg en alkoholfri russetid"? ble stilt totalt 4.204 russ over hele landet. Av de 3.669 som svarte, kunne bare 279 elever, eller 7.6 prosent, tenke seg en alkoholfri russetid.

-Nedslående, sier daglig leder i Forbundet Mot Rusgift (FMR), Knut T. Reinås. -At alkoholbruken har blitt tilnærmet det viktigste for dagens russ, bør være et stort tankekors for de forebyggende kreftene i så vel frivillig som offentlig sektor, sier han.

Undersøkelsen viser også klare geografiske forskjeller. Verst ut kommer Vestfold, hvor bare tre prosent av de spurte kunne se for seg en russetid uten alkohol. Nabofylket Østfold, derimot, topper listen med hele 13 prosent, mens Oslorussen havner et stykker lengre ned på listen med 9.3 prosent.

Målet for seminaret var å samle foreldre, politi, samferdsel, interesseorganisasjoner, skoler og andre offentlige myndigheter som hver for seg gjør et omfattende arbeid for å begrense skadeomfanget av feiringen. Russefeiringen koster hvert år samfunnet et ukjent antall millioner, fordelt på så vel offentlig som privat sektor. I tillegg kommer de følelsesmessige belastningene, jamfør de senere års mange uheldige episoder og tragiske hendelser

- Vi ønsker ikke å rette en autoritær pekefinger mot russen, men derimot synes vi det er viktig at flest mulig er med på å påvirke slik at russefeiringen ikke skal forbli en "akseptert unntakstilstand", men en tid med gode minner, sier Reinås.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt forbundsleder Knut Reinås i Forbundet Mot Rusgift på telefon 97 59 55 48 eller e-post kreinas@online.no.
Alternativ kontaktperson: Pål Espen Hambre, Lynx Porter Novelli. Tel. 23 13 14 89, mobil 414 01 414, e-post: paal@lynx.no.

Om Forbundet Mot Rusgift (FMR)

Forbundet Mot Rusgift er en rusgiftpolitisk organisasjon med det som formål å samle mennesker i arbeidet mot spredning og bruk av rusgifter, og dermed bekjempe den negative innflytelse som disse har i vår kultur. FMR sier ja til de rusopplevelser som forårsakes av positive sansestimuli. Slike gode rusmidler kan være fart og spenning, skaperglede, naturopplevelse, musikk- og andre kunstopplevelser, kroppsutfoldelse, sex- og kjærlighetsrus, samhørighet, varme og vennskap. FMR sier nei til en kjemikalisering av folks følelses- og bevissthetsliv ved bruk av alkohol, narkotika og piller. FMR tar sitt standpunkt på alvor, og bygger sitt arbeid på prinsippet om totalt avhold fra alkohol og andre rusgifter.
For mer informasjon, se: www.fmr.no