Russen i Moss har tenkt nytt

Russen skal være en positiv farge i bybildet

Publisert 2003-11-24

- Vi satte som et hovedmål da russestyret ble valgt at vi skulle være russ med stil. Vi skal feire avslutningen av 12 års skolegang på en positiv måte, som skal bli lagt merke til blant byens befolkning. Dette sa Erlend Wikborg, russepresident for 500 russ som til-hører hovedstyret for russen ved alle de videregående skolene i Moss, Rygge, Råde og Våler.
Hva skulle bli annerledes i år enn tidligere år? For det første ville man beholde selve russetradisjonen. Det er en stor tradisjonsrik feiring. For det andre vil man ha en russefeiring som samler all russ, uansett om de drikker alkohol eller ikke. Man vil ta trafikksikkerhet på alvor, spesielt på bakgrunn av de problemene og ulykkene som var i fjor.

Det er et generelt problem at samfunnet har en negativ holdning til russen. Men russen har selv har lyst til å være en positiv farge i bybildet, med null-toleranse overfor narkotika, hærverk og lignende. Men hvordan skal de gjøre det? Istedenfor å terpe bare på det negative, er det greitt å framheve det positive. For hvis man gjør det, vil russen ifølge Wikborg også i sin feiring ha fokus på det. Da tror man at problemene vil la seg løse litt enklere. Det er ganske viktig å tenke på, at selv om de utgjør en stor gruppe, så er russen også en stor gjeng med individualister. Og dersom man er villig til fokusere på russen som individualister, da er man også med på å fokusere på ansvaret hos hver enkelt. Dersom man bare vurderer russen som gruppe, så pulveriserer man ansvaret.

Mosserussen har mange gode samarbeidspartnere

Mosserussen har tatt tidlig kontakt med polititet, som man har et tett samarbeid og ukentlige møter med. Ledelsen på skolene, har man de fleste steder et godt samarbeid med. Men man har merket en viss motstand i ledelsen ved enkelte skoler. Wikborg nevnte også det var enkelte skoler som ville nekte russen å gå i russedress. Gjennom elevorganisasjonen i Østfold fikk man "ordnet problemet", uten at han gikk inn på hva "ordningen" besto i. Han nevnte også Kirken som en god samarbeidspartner. Selv om ikke all russ er så sterkt troende at det gjør noe, mente han at Kirken hadde bidratt med interessante foredrag for russen. Han nevnte at kirken og hovedstyret hadde inngått en avtale, slik at alt er klart dersom det skulle skje en ulykke.
Biltilsynet i Moss har man fått til samarbeid med om gratis test av russebiler på både biltilsynet og NAF.
Helsestasjonene har man også hatt god kontakt med, spesielt når det gjelder russeknuter, som er sendt ut på høring til mange forskjellige instanser, for å få råd og tips.
I tillegg har man god kontakt med If forsikringsselskap, som har sydd sammen en pakke for forsikring av russebiler. De har også holdt flere interessante foredrag for russen om hvilke økonomiske konsekvenser russetiden kan ha for den enkelte elev.
Man har hatt et tett samarbeid med Folkeaksjonen Mot Narkotika. Russen har demonstrasjonstog sammen med dem 2. mai i gågaten i Moss.
Røde Kors har russen hatt et godt samarbeid med. Man har samlet inn betydelige beløp til Røde Kors' arbeid for sivilbefolkningen i Irak. Russen har ikke tatt noen stilling til konflikten slik den var eller er, men sivilbefolkningen trenger hjelp. TV-aksjonen var det i stor grad russen som sto for i Moss. Der hadde man også god kontakt med øvrige russestyrer i Østfold.
Media har også vært brukt flittig. Det har gjennomgående vært flere mediaoppslag ukentlig, med det formål å forbedre samfunnets holdning til russen.
Man har tatt sikkerheten alvorlig. Alle russebiler er registrert i russestyret. For at disse bilene skal kunne fungere som offisielle russebiler, skal de ha en egen godkjenningsblankett fra russestyret. Man har hatt 11 fester, man har samlet inn beløp til gode formål, man har satt søkelys på rusgiftproblematikken i diverse foredrag osv. Temadagene på skolene har inneholdt foredrag fra helsestasjoner og forsikringsselskap. - Vi føler at samfunnet rundt oss i Moss og omegn har et godt forhold til russen og gleder seg til vi skal springe ut i mai, sa Wikborg.

Se også FMRs temaside om Russ og rusgift