Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Russen snubler på målstreken

Av Knut T. Reinås

Publisert 2023-01-20

Skal vi snakke om russen? Ikke bare på grunn av russefylla, ikke bare fordi grunnlaget for storforbruk av alkohol for mange blir lagt i russetiden, ikke bare på grunn av trafikkulykker, skader og overgrep i samband med russefeiringen, ikke bare fordi rulling med busser både skaper ekskludering og utenforskap.


Ikke bare på grunn av at to-tre uker med intens feiring er helt ute av alle proporsjoner, men også fordi mange får sine skoleprestasjoner og framtidsmuligheter redusert av russefeiringen, slik den i dag utøves.

Dessuten er det helt ulogisk å feire avslutningen på 13 års skolegang før verken skriftlig eller muntlig eksamen er avlagt.

AdobeStock_499041520_600x899.jpg

 

Norge skal være en kunnskapsnasjon. I internasjonale sammenligninger er Norge kommet dårlig ut. Russefeiringen er en del av dette. Noe av russefeiringen forstyrrer undervisningen for andre elever på skolen, er til sjenanse for andre p.g.a. støy og forsøpling, og medfører skader, ulykker og til og med dødsfall. Noen av kravene til russeknuter er livsfarlige, som å drikke en hel kasse øl på 12 eller 24 timer. Derfor er russefeiringen ikke bare et privat, men også et offentlig anliggende.

På denne bakgrunnen støtter Forbundet Mot Rusgift følgende forslag:

 • Redusere alkoholforbruket under russetiden
 • Bevisstgjøre på alkoholens skadevirkninger
 • Skape strategisk omtale som sikrer at budskapet når fram
 • Spare liv og helse
 • Redusere vold og overgrep
 • Skape inkludering og fellesskap – ikke ekskludering og utenforskap
 • Gi russen mot til å gjøre det den har lyst til uten å skaffe seg unnskyldninger
 • Gjøre russetiden til en udelt positiv opplevelse

Det har vist seg at én av de viktigste grunnene til at russefeiringen utarter og til at den får så mange negative konsekvenser, rett og slett er tidspunktet feiringen gjennomføres på, sett i forhold til eksamen.

Norge skal være en kunnskapsnasjon. I internasjonale sammenligninger er Norge kommet dårlig ut

AdobeStock_86060274_600x400.jpg

Noen av kravene til russeknuter er livsfarlige, som å drikke en hel kasse øl på 12 eller 24 timer. Derfor er russefeiringen ikke bare et privat, men også et offentlig anliggende.

TO-TRE UKERS INTENSIV festing er ikke den beste oppladning til prestasjoner ved eksamensbordet. Et viktig bidrag til å få russefeiringen under kontroll vil derfor være å få lagt skriftlig eksamen til før 17. mai, slik at russefeiringen kan starte etter eksamen. Dette er nå alle instanser i skolen enige om, inklusive russen selv.

Bare én instans henger igjen, nemlig Kunnskapsdepartementet. Der holder man fortsatt fast på at russefeiringen er en privatsak.

De mener at russen er over 18 år og myndige. De bør derfor være så voksne at de velger å bruke tiden sin på rett måte. FMR, politiet, Vegdirektoratet, foreldre og lærere ville nok vært ualminnelig takknemlige hvis det var så enkelt.

Undersøkelser viser at bl.a. at russen ikke mener at «alt er lov» i russetiden. De tar budskapene fra både politiet og Vegdirektorat på alvor. Tilbakemeldingene om at russen ønsker en forandring har vært tydelige.

Kunnskapsdepartementet sitter nå med nøkkelen til en bedre russefeiring. I den forbindelse har FMR på nytt henvendt seg til Kunnskapsdepartementet hvor vi krever:

 1. Skriftlig eksamen legges til før 17. mai
 2. Russefeiringen kortes ned til en uke med skolefri, som innledes med start 17. mai
 3. Russeaktiviteter eller salg av russeeffekter skal ikke foregå på skolen eller i skoletiden
 4. Undervisningen i avgangsåret intensiveres, slik at undervisningstimetallet opprettholdes
 5. Alkohol- og narkotikaundervisning må inn i fagplanene på alle trinn i v.g.skole

Russefeiring er kommet for å bli, ingen vil bestride det. Det vi ønsker oss er en russefeiring som ikke vil gi så store negative konsekvenser som de vi ser i dag.