Hansen henviser til muligheter for å sette kommunale betingelser gjennom alkoholloven, men erfaringen er at lokale fortjenesteinteresser er for sterke og presser kommunepolitikerne til å gi etter for krav om nye lettelser i alkoholomsetningen i kommunen.

Og som Hansen skriver, for enhver kino, og teater og hvert idrettsarrangement som får skjenkebevilling, blir det vanskeligere å si nei til det neste.

MER ØL – MER FORTJENESTE

Skjenkerett betyr ikke bare at flere drikker mer øl f.eks. på et idrettsarrangement. Det betyr også at antall tilskuere og antall potensielle øldrikkere øker. En representant for Stavanger Oilers sa en gang FMR var der på besøk at etter at de fikk skjenkerett i hallen, økte tilskuertallet med flere hundre per kamp. Ikke rart at lederne var fornøyde med ekstra inntekter, både fra ølsalget og fra økte billettinntekter. Sånn er det i flere bransjer.

I en lederartikkel i Rusfri nr 1-2023 gjennomgår vi hvilke endringer som er skjedd i alkoholfeltet siden 2000, og viser samtidig at utviklingen går i retning av stadig mer liberal alkoholomsetning.

Alkoholpolitiske debatter er ikke populære på det nasjonale nivået heller, men hvis man ønsker grep som monner, må det sannsynligvis gjelde nasjonalt. Dette gjelder bl.a. for å motvirke konkurranse og handelslekkasje mellom kommuner med ulike alkoholregimer, og økonomiske interesser som ønsker stadig friere alkoholomsetning.

NASJONALE TILTAK

Uten å ha gått igjennom alle muligheter for nasjonale tiltak, mener jeg vi må skille mellom hva lokalpolitikerne kan foreta seg i alkoholpolitikken, og hvilke som må belegges med nasjonale lovkrav:

  1. Idrettsarrangementer, lokale og nasjonale, skal være alkoholfrie.
    Skjenkeaktivitet skal ikke forekomme i tilknytning til fotballkamper, ishockeykamper og andre arrangementer hvor lagspill eller individuelle idretter samler et publikum.
  2. Alkoholomsetning og alkoholbruk på offentlige steder, som parker, strender og offentlige arenaer skal være forbudt.
  3. Musikkfestivaler skal ikke ha skjenkebevilling.
  4. Skoler og skolebygg skal ikke brukes til alkoholservering.
  5. Restauranter og kafeer med skjenkerett skal også ha plikt til å føre et minimum av alkoholfrie drikkevarer. (Mer enn cola og Munkholm).
  6. Ungdomsklubber og ungdomsorganisasjoner skal ikke ha skjenkerett eller drive alkoholskjenking.

Dette er ikke et fullstendig og gjennomarbeidet forslag, men et innspill til noen mulige endringer med nasjonalt tilsnitt. Det er heller ikke gjort noen strategisk analyse fra vår side av på hvilket tidspunkt det vil være gunstig å spille ut dette.

Men vi antar at dette vil være noe av diskusjonen når Actis skal legge en ny alkoholpolitisk plan. Og regjeringen bør ta en ny diskusjon om sin vedtatte alkoholstrategi.