Narkotikapolitisk feilgrep:

Sprøyteromsloven gjøres permanent

Publisert 2009-04-03

Regjeringen foreslo i dag å gjøre sprøyteromsloven permanent, og dermed åpne for at alle norske kommuner kan åpne sprøyterom for injisering av heroin.
- Dette innebærer en defacto legalisering av heroin, sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås

Oslo er foreløpig det eneste stedet i landet der et sprøyterom er etablert, men etter forslaget skal nå alle kommuner ha mulighet til å bli godkjent som sprøyteromskommuner.

De facto legalisering

I forslaget heter det: "Sprøyteromsordningen er ikke et fristed for ulovlig bruk av narkotika. Bruk av narkotika er, og vil fortsatt være forbudt også i sprøyteromsordningen". - Dette er snikk-snakk, sier Knut T. Reinås. - Det er ikke forbudt dersom det i lovs form uttrykkelig blir gjort straffefritt å inneha en brukerdose heroin, og dersom det forutsettes, som det skrives i forslaget,  at  "I Sprøyteromslovens forarbeider er det imidlertid forutsatt at politiet og påtalemyndigheten vil utvise en lojal håndhevingspraksis overfor brukere med lovlig adgang til sprøyterommet og som er på veil til eller fra sprøyteromslokalene...".

Sannheten er at omsetning, innehav og bruk av alle slags narkotiske stoffer foregår åpent i Oslos gater, og straffriheten for heroin, som av mange regnes som ett av de mest risikable narkotiske stoffene, gjør at også håndhevelse av forbudet mot spredning og bruk av andre stoffer kan synes fåfengt. I dag er ca. en tredjedel av alle injeksjonsbrukerne i Oslo registrert som sprøyteromsbrukere. Selv om de sjelden eller aldri bruker sprøyterommet, er dette et godt påskudd, dersom de skulle bli stoppet av politiet med en brukerdose heroin på seg. Om sprøyteromsvirksomheten fortsetter, vil en enda større andel av injeksjonsbrukerne registrere seg, og muligheten til å forhindre straffbart innehav og bruk av heroin vil bli stadig mindre.

Det er interessant å se hvordan Regjeringen i proposisjonen prøver å unngå å bli rammet av den kritikken som FNs kontrollorgan for narkotikakonvensjonene, INCB er kommet med direkte mot Norge på grunn av sprøyteromsordningen. Regjeringen hevder at Norge ikke i sterk nok grad har greid å formidle formålet med den norske sprøyteromsordningen. -INCB består også av mennesker som kan lese innenat, både evalueringsrapport og regjeringsdokumenter, og kritikken er helt presis og riktig, sier Reinås.

I sitt høringssvar til forslaget om å gjøre sprøyteromsordningen permanent og åpne for etablering i flere kommuner, skriver Forbundet Mot Rusgift i en konklusjon:

Svært lite av målsettingene ved sprøyterommet er oppnådd. En fortsettelse av ordningen vil ha følgende negative konsekvenser.
1.      Sprøyterom kan vedlikeholde og forsterke injeksjonskulturen, den farligste formen for heroinbruk.
2.      Verken SIRUS-evalueringen eller annen forskning har påvist at sprøyterom forebygger overdosedødsfall.
3.      Et verdig tilbud til stoffbrukere må peke ut over stoffbrukertilværelsen - sprøyterom bidrar til å vedlikeholde bruksmønsteret, avhengigheten og gatenarkomantilværelsen.
4.      Sprøyterom innebærer en formell legalisering av bruk av narkotiske stoffer på områder hvor politiet blir forpliktet til ikke å gripe inn.
5.      Forsøk med sprøyterom er en politisk ansvarsfraskrivelse fra det prinsipielle spørsmålet om en legalisering av heroinbruk på offentlig tilrettelagte områder.
6.      Sprøyterom er i strid med de FN-konvensjoner Norge har sluttet seg til.

Du kan lese hele høringsuttalelsen her:

Du kan lese regjeringens forslag til permanent sprøyteromsordning her.

Mer informasjon om sprøyterom finner du på FMRs temaside om sprøyterom

Kontaktperson for FMR i denne saken: Knut T. Reinås, tlf. 97595548