Oslo er en delt by: Vest i byen har man høy utdanning og høy inntekt, og folk spiser og trener gjerne på den måten myndighetene anbefaler. Østover i byen er inntekts- og utdanningsnivået lavere, og flere har en helseadferd med høy risiko. Unntaket har vært alkoholforbruket blant unge, hvor Vestre Aker, Ullern og Frogner har ligget på topp. En intens russetid trekker med seg mye fyll.

Gå til Aftenposten