Statens pensjonsfond må selge seg ut av alkoholindustrien.

Forbundet Mot Rusgift har merket seg at Statens Pensjonsfond i 2016 hadde investert i alkoholaksjer for mer enn 80 milliarder kroner, i mer enn 60 selskaper som produserer øl, vin og brennevin. Dette er en økning fra 26 milliarder i 2009, og utgjør i dag om lag 1 prosent av fondets totale inversteringer.

Produktet alkohol har en så skadelig profil at det bør ansees som uforenlig med fondets etiske regelverk å være eier av en alkoholprodusent. Alkohol utgjør ikke bare risiko for avhengighet, sykdommer og skader hos brukeren selv; skadene rammer også andre.  Måten alkoholindustrien opptrer på, spesielt i utviklingsland, er også så uetisk at det ikke passerer det nokså vide nåløyet til de etiske retningslinjene?

Det er i erkjennelse av disse sidene ved produktet alkohol, at vi i de nordiske land regulerer tilgang, pris og markedsføring av alkoholholdige varer. Dermed begrenser vi skadelig alkoholbruk. I land i den fattigere delen av verden som har et svakere statsapparat enn vårt, gjelder ikke slike begrensninger i tilgangen til alkohol. Det gjør produktets skadelighet – relativt sett – større.

For et knapt tiår siden solgte fondet seg ut av tobakksindustrien, med en folkehelsebgrunnelse. På bakgrunn av dette vil Forbundet Mot Rusgift be om at Finansdepartementet, på samme måte tar initiativ til å selge fondet ut av alkoholindustrien.