FMR inviterte til webinar onsdag den 19. mai kl. 18.00-20.00 om grensehandel og taxfree-ordning.
 

 

Webinaret var tenkt å belyse de mange spørsmålene som reiser seg, som for eksempel: 

Taxfreehandelen finansierer i dag de norske småflyplassene, bortsett fra under koronapandemien, hvor flyplassene må finansieres over statsbudsjettet.
Svenskehandelen koster varehandelen og Vinmonopolet i grensetraktene inntekter og arbeidsplasser. Et alternativ er å gjøre kjøtt, tobakk og alkoihol like billig i Norge som i Sverige, men hvilke negative virkninger vil det få på alkoholbruk og helseskader? Og hvilke miljøavtrykk setter disse ordningene? Disse og mange andre problemstillinger vil innlederne skissere, og foreslå svar på. 

Bransjeorganisasjoner, som Vin- og brennevinsinportørenes landsforening, Bryggeriforeningen, Virke, miljøorganisasjonene og Aftenposten og VG har alle gått inn for å skrote nåværende taxfreeordning. Det kan synes merkelig at det er taxfreeomsetningen som skal finansiere småflyplassene i Norge.. Dagligvarebransjen frykter en gjenåpning av svenskegrensen med ny valfart til utsalgssteder på svensk side av grensen. Vinmonopolets omsetning har siste år gått opp med ca. 20 prosent. Det er blitt mange nye arbeidsplasser på norsk side som følge av pandemien. Hva skjer når grensene åpnes og flytrafikken til utlandet kommer i gang? 

Som innledere til webinaret om grensehandel og taxfree-ordningen har vi fått:

Harald Magnus Andreassen økonomo_100x100.jpg  Samfunnsøkonom Harald Magnus Andreassen

Han har tatt til orde for å avskaffe taxfreehandelen, og heller redusere kvotene for hva folk kan ta med seg fra utlandet. Han peker på økningen i arbeidsplasser i Norge, både på Vinmonopolet og i varehandelen, som et resultat av koronapandemien. 

Pernille Huseby_100x102.png generalsekretær i Actis, Pernille Huseby

Actis har tatt til orde for at taxfreehandelen bør bort, men sekundært at Vinmonopolet bør overta, for å styrke monopolets stilling.