I kjølvannet av sprøyteromssaken:

Unge Høyre vil gi heroin til stoffavhengige

Publisert 2004-06-10

Unge Høyre vil gi tunge narkomane i Kristiansand gratis heroin. Det er politisk sekretær i ungdomspartiet, Espen Saga fra Kristiansand som kommer med forslaget. Fremskrittspartiet er dypt rystet. Forbundet Mot Rusgift hevder at etter sprøyteromssaken kommer ikke dette som noen overraskelse.
Espen Saga i Unge Høyres storbynettverk vil få ned antall overdosedødsfall. Den unge kristiansanderen vil at Unge Høyres storbynettverk, som er et utvalg i organisasjonen, på landsmøtet foreslår at narkomane får gratis heroin og at Kristiansand bør bli forsøkskommune. Du kan lese mer om dette her.

Oslo Unge Høyres leder foreslo det samme allerede i fjor høst på Narkotikapolitiforeningens årskonferanse. Du kan lese om det her.

Fremskrittspartiets ene representant i Stortingets sosialkomite, Harald T. Nesvik, er dypt rystet på Fremskrittspartiets nettsider her.og spør hva Høyre egentlig mener om narkotika.

Forbundet Mot Rusgift har i sin høringsuttalelse om sprøyterom sagt: 

"Vi har allerede sett at kravet om utdeling av heroin til stoffavhengige er blitt framsatt i fullt alvor og offentlighet av stortingspolitikere og andre. Dette kravet ligger også som en naturlig forlengelse av etablering av et sprøyterom. De vansker og faremomenter som er forbundet med at stoffavhengige skal medbringe sine illegalt anskaffede rusgifter og injisere disse i ukjente blandinger, kan ikke kalles tilfredsstillende fra et myndighetssynspunkt. Når uheldige episoder i sprøyterommet oppstår, vil dette kravet komme for fullt, på samme måte som det er kommet i Tyskland, Nederland og Sveits."

Du kan lese hele denne høringsuttalelsen her.

De politikere i Stortinget som nå vurderer å gå inn for sprøyterom, fra Fremskrifttspartiet, så vel som fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, har de tenkt igjennom denne problemstillingen? 

Unge Høyres bidrag til valgkampen er sannsynligvis ikke særlig velkomment i Høyre. Fri heroin er ingen god valgkampsak i et folk hvor 92 prosent av befolkningen mener at innehav og bruk av narkotika skal være forbudt og straffbart. Ler mer om dette her.

De tre organisasjonene Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon og Forbundet Mot Rusgift stilte i fjor høst noen spørsmål til Arbeiderpartiet. Disse spørsmålene ville også Høyre svare på. Spørsmålet var: 3. Kan Høyre garantere at det ikke vil gå inn for forskriving av heroin til stoffavhengige? Og svaret var:
"JA, Høyre ønsker ikke å bruke heroin i behandlingen av rusavhengige, fordi dette stoffet er langt mer skadelig enn for eksempel metadon og subuteks. Vi vil i utvide og forbedre tiltakene med legemiddelassistert rehabilitering, men ikke ved bruk av heroin. "

Vi tipper at ballen vil bli lagt død fra Høyre temmelig snart. Men alle de partiene som har gått inn for sprøyterom bør se dette som et varsel om hvilken felle de er i ferd med å gå inn i.