Vellykket årsmøte i FMR

Publisert 2005-03-22

FMR vil nå satse på alkosluttkurs, samt fortsetter satsingen vedrørende russefeiring med et treårig prosjekt fmed sikte på å få russefeiringen inn i mer ansvarlige former.
Styret

Gjenvalgt forbundsleder, Knut T. Reinås flankeres her av avtroppende styremedlemmer, Kristin Sagberg og Birgitte Thorbjørnsen.

På årsmøtet i FMR 12. mars 2005 ble det vedtatt å gå ut med et tilbud til publikum om kurs for å kunne kutte ut eller redusere alkoholforbruket. Forbundet satser ellers på et treårig prosjekt rettet mot russen, med sikte på å få russefeiringen inn i mer ansvarlige former.
- Dette kommer i gang allerede nå i vår, sier gjenvalgt forbundsleder, Knut T. Reinås.

Årsmøtet vedtok bl.a. uttalelser om at