Møte om Rusreformen

Vellykket i Trondheim

Publisert 2020-02-24

Hjerne

Mandag arrangerte FMR møte i Trondheim om rusreformen og barns rett til beskyttelse mot narkotika.

En lydhør forsamling lyttet og stilte spørsmål, og tiltak for de unge, for de tunge og for stoffbrukere midt i mellom.